Vragen over uw aanslag BghU en WOZ-waarde? Kom naar het gemeentehuis

Als u woningeigenaar bent heeft u onlangs de aanslagen voor WOZ, rioolheffing en afvalstoffenheffing ontvangen. Deze aanslagen zijn verstuurd door de BghU (belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht).

Op deze aanslag vindt u hoeveel belasting u betaalt voor onder meer het gebruik van het riool en de verwerking van afvalstoffen. Via MijnOverheid kunt u de aanslag inzien. 

 

Vragen over de aanslag

Als u vragen heeft over de aanslag kunt u deze stellen aan de BghU. Op donderdag 3 en donderdag 10 maart van 9.00 tot 16.00 uur zitten medewerkers van de BghU op het gemeentehuis. U kunt zonder afspraak langskomen om vragen te stellen over uw aanslag en de vastgestelde WOZ-waarde. 

Meer informatie vindt u ook op de website van de BghU.