Weer publiek welkom bij dodenherdenking

Op woensdag 4 mei worden de jaarlijkse Dodenherdenkingen weer georganiseerd in Bilthoven en Groenekan. Net als vóór de coronacrisis is publiek hierbij weer van harte welkom.

Door de coronacrisis was het de afgelopen twee jaar niet mogelijk om publiek bij de dodenherdenking te ontvangen en werd een aangepast programma opgesteld. 

Herkomst Dodenherdenking

Ieder jaar op 4 mei is de Nationale Dodenherdenking. We herdenken alle burgers en militairen die omgekomen zijn sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog; in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. De datum 4 mei heeft alles te maken met de dag daarna. Nederland werd namelijk officieel bevrijd op 5 mei 1945. 

Belangrijk om te herdenken

Burgemeester Potters: “Ik ben blij dat we weer sámen kunnen herdenken. De situatie in Oekraïne leert ons hoe bevoorrecht we zijn dat we in vrijheid kunnen leven. En dat we dit moeten koesteren. Herdenken van alle burgers en militairen die hiervoor hun leven hebben gegeven is belangrijk om onze vrijheid op waarde te kunnen schatten en vooral dóór te geven.” 

Programma Bilthoven

De Dodenherdenking vindt plaats bij het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven. 

19.40 uur: Vertrek Stille tocht vanuit hoek Soestdijkseweg Zuid/Kortelaan en vanaf hoek  Soestdijkseweg Zuid/Antonie van Leeuwenhoeklaan
19.55 uur: Aankomst stille tocht voor het monument, muzikale omlijsting
19.59 uur: Signaal Taptoe door Guus van Wijk
20.00 uur: Aanvang twee minuten stilte
20.02 uur: Couplet 1 en 6 van het Wilhelmus

Na het zingen van ons volkslied zullen twee leerlingen van de Groen van Prinstererschool het herdenkingsvuur ontsteken gevolgd door muziek en zang. Burgemeester Potters zal daarna zijn toespraak houden. De kinderburgemeester Feline zal een gedicht voorgedragen en aansluitend zal de kranslegging plaatsvinden. Na de ceremonie wordt er koffie en thee voor de aanwezigen geschonken.

De herdenking wordt georganiseerd met medewerking van het koor van de Koninklijke Biltse Zangvereniging Zang Veredelt, soliste Esther van Dijk, het orkest Koninklijke Biltse Harmonie, Cordon Scouting, taptoeblazer Guus van Wijk, Tambours Brandweerharmonie Bilthoven en de leerlingen van groep van de Groen van Prinstererschool. 

Afsluiting wegen tijdens herdenking

In verband met de Stille tochten en de Dodenherdenking bij het gemeentehuis is tussen 18.45/19.30 en 20.30 uur  de Soestdijkseweg zuid afgezet tussen de Anthonie van Leeuwenhoeklaan en de Jachtlaan in beide richtingen. 

Excuses voor het ongemak!

Programma Groenekan

De Dodenherdenking vindt plaats bij de Dorpskerk aan de Groenekanseweg 66 in Groenekan. 

18.45 uur: Kerk open
19.00 uur: Aanvang van de herdenking in de Dorpskerk.  Opening door wethouder M. Bakker-Smit. Daarna volgen er toespraken door de heren Paul van Tongeren, Frank Klok en Julius van Hoffen. Zang en muziek met medewerking van Algemeen Zangkoor Maartensdijk
19.45 uur: Stille tocht naar het monument van de B-17 waar Kunst & Genoegen koralen speelt.

20.00 uur: Taptoesignaal, aanvang twee minuten stilte, waarna het couplet 1 en 6 van het Wilhelmus gezongen zal worden begeleid door Muziekvereniging Kunst & Genoegen. 
Vervolgens zal de kranslegging plaatsvinden. Wethouder Bakker legt namens de gemeente De Bilt een krans en de Oranjevereniging legt bloemen. Aansluitend wordt een gedicht voorgedragen.

20.30 uur: Einde officiële programma

Na afloop is er gelegenheid tot koffie/thee drinken in Dorpshuis De Groene Daan.