Werk langs A27 bij Groenekan

Rijkswaterstaat (RWS) begint in 2021 met het aanpassen van een stuk van de Ring Utrecht: de A27/A12. Daartoe laat RWS door het bedrijf Fugro voorbereidend bodemonderzoek doen bij Groenekan. Het gaat om zogenaamde sonderingen.

Dit is een meettechniek waarbij een stalen sonde met buizen de grond in wordt gedrukt. Hierdoor kan de opbouw en de draagkracht van de grond worden bepaald.

Het gaat om 4 sonderingen, die overdag plaatsvinden op 22 juli in de berm tussen het fietspad langs de A27 en het talud. Hiervoor wordt een smal rupsvoertuig gebruikt. Het fietspad blijft toegankelijk. Op 1 augustus vinden nog 2 sonderingen plaats vanaf een sondeertruck ten noorden van de spoorlijn. Sonderen leidt niet tot schade aan de bodem. Op basis van de resultaten kunnen later nog boringen plaatsvinden ten behoeve van de grondwaterstand.

Meer informatie over de werkzaamheden aan de A27/12 vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

Naar overzicht