Werkzaamheden Vinkenplein en omgeving vertraagd

Er is vertraging ontstaan in de uitvoering van de werkzaamheden voor de herinrichting van het Vinkenplein en omgeving. Oorzaak hiervan is dat het natuursteen voor fase 1 niet op tijd geleverd kan worden om fase 1 van gevel tot gevel gereed te kunnen maken.

De aannemer is desondanks toch begonnen met de aanleg van het fietspad Vinkenlaan. Daarvoor worden natuurstenen opsluitbanden gebruikt. De planning was dat alle opsluitbanden in de week van 22 juni geleverd zouden worden. Op dat moment was echter maar 40% van de opsluitbanden leverbaar. De leverancier ging er van uit dat in de weken daarna de overige natuursteen producten geleverd zouden worden. Dat bleek echter niet het geval te zijn. De leverancier kan de overige natuursteen producten pas in de week van 31 augustus leveren. Dat is na onze bouwvakantie. Omdat de natuursteen producten vanuit Vietnam in containers per schip naar Nederland worden vervoerd is er ook geen mogelijkheid om deze producten op een andere manier eerder te krijgen.

Het gevolg hiervan is dat de aanleg van het fietspad Vinkenlaan niet afgemaakt kan worden. Het fietspad wordt geasfalteerd. En dat kan alleen maar als alle afsluitbanden langs het fietspad zijn aangebracht.

Een andere reden voor vertraging is een gasleiding die bij werkzaamheden in de Vinkenlaan hoger in de grond lag dan eerder in kaart was gebracht. Dat betekent dat de gasleiding niet kan blijven liggen maar verlegd moet worden om de voorzieningen voor het infiltreren van het hemelwater aan te kunnen leggen. De planning is dat dat komende weken gebeurt.

Ook wordt in de week van 20 juli de stroomkabel van het nieuwe paviljoen naar het transformatorhuisje aan de Vinkenlaan aangelegd.

Nu de aannemer niet verder kan legt hij de werkzaamheden stil tot na de bouwvakvakantie. De aannemer start weer op maandag 24 augustus. Daarbij gaan we er van uit dat alle natuursteen producten dan zijn geleverd. Om te zorgen dat de winkeliers zo weinig mogelijk hinder ondervinden dat het werk een aantal weken wordt stilgelegd, wordt waar nodig tijdelijke voorzieningen getroffen om de bereikbaarheid van hun winkels zo goed mogelijk te houden.

Meer informatie over dit project vindt u op de pagina Project Vinkenplein Bilthoven.

Naar overzicht