Wethouder Madeleine Bakker-Smit op werkbezoek

Wethouder Madeleine Bakker-Smit op bezoek bij de familie Meijer in Westbroek.

Regelmatig gaat wethouder Madeleine Bakker-Smit op werkbezoek, dit keer bij de familie Meijer in Westbroek. Ook de voorzitter van de Agrarische natuurvereniging Noorderpark, Teus Spelt, was hierbij aangehaakt.

De melkveehouderij zet in op een duurzame toekomst. Tijdens het bezoek kwam de nieuwbouwwens voor een moderne stal met een lagere uitstoot van schadelijke stoffen ter sprake, door innovatieve stalvloeren. De melkveehouderij wekt al eigen energie op met zonnepanelen en heeft de wens bij nieuwbouw de eigen energieproductie verder uitbreiden met een kleine windmolen voor als de zon niet schijnt. Dit bezoek leverde interessante inzichten op, ook met het oog op de omgevingsvisie waar we als gemeente aan werken.

Naar overzicht