Wijziging afspraakmomenten voor balies burgerzaken per 1 maart

De momenten waarop u afspraken kunt maken bij de balies van de gemeente De Bilt veranderen per 1 maart 2020. Het gaat hierbij om afspraken voor bijvoorbeeld de aanvraag van een reisdocument, rijbewijs of een Verklaring Omtrent het Gedrag. De wijziging is een door de gemeenteraad vastgestelde bezuinigingsmaatregel.

Wat wijzigt er?

De aanpassing heeft alleen betrekking op afspraakmomenten bij de balies van burgerzaken.

Wat blijft onveranderd?

De openingstijden van het gemeentehuis zelf en van de gemeentewerf (Milieustraat) blijven ongewijzigd. Uiteraard kunt u ook veel producten online blijven regelen of aanvragen, zoals uittreksels en het doorgeven van adreswijzigingen. Gaat het om een spoedverzoek? Ook dan verandert er niets.

Wat zijn de nieuwe tijden voor afspraken?

Er is rekening gehouden met de drukstbezochte dagdelen, zoals de dinsdagavond en de woensdagmiddag. Ook is ervoor gekozen tenminste 1 dagdeel per werkdag open te blijven waardoor u nog steeds op alle doordeweekse dagen een afspraak kunt maken. De momenten waarop u afspraken kunt maken bij de balies van burgerzaken zien er per 1 maart 2020 als volgt uit:

Scroll de tabel om meer te zien
Dag Tijden    
Maandag 08.30-12.30 uur    
Dinsdag 14.00-19.00 uur    
Woensdag 14.00-17.00 uur    
Donderdag 08.30-12.30 uur    
Vrijdag 08.30-12.30 uur    
Naar overzicht