Zonnevelden en windmolens: uw reactie op de kaart

In de gemeente De Bilt werken we aan de energie van de toekomst: duurzaam opgewekte, schone energie. Samen met inwoners verkennen we in welke gebieden kansen bestaan voor zonnevelden of windmolens. Wij horen graag wat u daarbij belangrijk vindt. Vanaf 1 februari kunnen inwoners reageren via een digitale vragenlijst.

Overheden in Nederland hebben afgesproken dat we allemaal ons steentje bijdragen om klimaatverandering tegen te gaan. Daarvoor is het nodig om meer duurzame energie op te wekken. Belangrijk is om op zoveel mogelijk daken zonnestroom op te wekken. Helaas gaat dat niet voldoende zijn. In 2020 zijn we daarom op zoek gegaan naar kansen voor energieopwekking met zonnevelden en windmolens in onze gemeente. 

Inmiddels hebben we 2 rondes met in totaal 8 bijeenkomsten achter de rug met inwoners en organisaties. De tussentijdse resultaten van onze zoektocht zijn verwerkt in een Kansenkaart Zonnevelden. Deze concept kaart geeft gebieden aan die niet of minder geschikt zijn voor zonnevelden, maar ook waar wel mogelijkheden kunnen liggen voor goed in het landschap ingepaste zonnevelden. Voor windenergie zijn we nog niet zo ver, we staan echt aan het begin van onze zoektocht, maar er is al wel onderzoek gedaan.  

Reageren 

Wij horen graag wat ú belangrijk vindt bij het zoeken naar locaties voor het opwekken van zonne- of windenergie. Via een digitale vragenlijst kunt uw wensen en ideeën delen. Heeft u een voorkeur voor zonnevelden of windmolens, een combinatie of geen van beiden? Welke plekken vindt u geschikt en welke totaal niet? Als we zonne- of windenergie gaan opwekken, wilt u dat liever in één gebied of juist verspreid over de gemeente? U kunt de vragenlijst nog tot en met 25 februari 2021 invullen.  

Wat doen wij met uw inbreng?

Alle inbreng van inwoners en organisaties bundelen we. Dan stellen we een voorstel op voor de gemeenteraad: welke kansen zien wij voor zonnevelden, waar zien wij die en onder welke voorwaarden. In welke gebieden is het zinvol om met vervolgonderzoek meer kennis op te doen over de mogelijkheid van windmolens? Uiteraard benutten wij uw inbreng bij het maken van afwegingen. De gemeenteraad neemt in april een besluit over het voorstel.  

Meer informatie

Wilt u meer weten over duurzame energieopwekking in de gemeente De Bilt of het participatietraject? Kijk dan op de projectpagina Zon-en windenergie

Naar overzicht