Recreatie en landschap

Gemeente De Bilt is een groene omgeving waarin bossen, parken, landgoederen, moeras- en weidegebieden liggen. Het ideale uitgangspunt voor recreatie.

De Bilt maakt onderdeel uit van de Stichtse Lustwarande met al zijn landgoederen, de Utrechtse Heuvelrug, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het Vechtplassengebied (Westbroekse Zodden). We werken nauw samen met verschillende natuur- en landschapsbeheerders. Zo houden we de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in stand en waar mogelijk wordt deze ook versterkt.

    Meer informatie