Vergunning brandveilig gebruik

Wilt u tijdelijk gebruikmaken van een tent, een tijdelijk bouwsel of een gesloten terrein voor bijvoorbeeld een feest of een evenement? Dan heeft u in bepaalde gevallen een vergunning brandveilig gebruik nodig.

Aanvragen Aanvragen met eHerkenning

Voor een aanvraag brandveilig gebruik hoeft u niet naar het gemeentehuis.

Wanneer is een gebruiksvergunning nodig?

U heeft een tijdelijke vergunning brandveilig gebruik nodig wanneer:

  • Er meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn
  • Er meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging overnachten
  • Er meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar aanwezig zijn
  • Er aan meer dan 10 lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen overdag verblijven

Nodig

  • Uw DigiD of eHerkenning als u de aanvraag doet als ondernemer/organisatie
  • Het adres en een situatietekening op een schaal niet kleiner dan 1:1000
  • Ontruimingsplan/brandveiligheidsinstructie (alleen als er geen evenementenvergunning nodig is) waarin in ieder geval moet worden vastgelegd: wat te doen in geval van een calamiteit, namen en telefoonnummers, organisatie van de alarmering en wie de hulpverleners zijn en waaraan deze te herkennen zijn
  • Als u gebruikmaakt van een tent: een kwaliteitsverklaring van het gebruikte tentdoek (minimaal NEN 6065 of DIN 4102)
  • Een plattegrondtekening van de tent(en) en/of het afgesloten terrein op een schaal van tenminste 1:100 met daarop: de vrij te houden gang en looppaden, de opstelling van zitplaatsen, de blusvoorzieningen, de armaturen van nood- en transparant verlichting, de (nood) uitgang(en) en breedten, lijst van symbolen en hun betekenis bij de tekening en overige voor het publiek beschikbare vrije vloeroppervlakte b.v. dansvloer
  • Ontruimingsplan/brandveiligheidsinstructie (alleen als er geen evenementenvergunning nodig is) waarin in ieder geval moet worden vastgelegd: wat te doen in geval van een calamiteit, namen en telefoonnummers, organisatie van de alarmering en wie de hulpverleners zijn en waaraan deze te herkennen zijn

De aanvraag voor een gebruiksvergunning dient u minstens 8 weken van tevoren in.

Kosten

De aanvraag voor een gebruiksvergunning kost € 270,80.