Tijdelijke ontheffing voor uitbreiding terras in verband coronamaatregelen

Vanaf 1 juni mogen de terrassen onder voorwaarden weer open. Door de coronamaatregel van 1,5m afstand kunnen terrassen niet volledig worden gebruikt.

Onder voorwaarden wil de gemeente op basis van een ontheffing (APV. 2.10) voor de periode van 1 juni tot 1 november toestemming geven voor een tijdelijke uitbreiding van een terras. Doordat de ruimte rond horecagelegenheden beperkt is zal het niet altijd mogelijk zijn het terras te kunnen uitbreiden.

Voorwaarden

Een ontheffingsverzoek voor uitbreiding van het terras wordt beoordeeld op de volgende criteria:

  • De volledige horecagelegenheid voldoet op het moment van verlening aan noodverordening van de veiligheidsregio Utrecht (VRU) vanaf 1 juni. Als voorwaarde aan de ontheffing wordt gesteld dat ook aan de daaropvolgende noodverordeningen tot 1 november 2020 wordt voldaan. Zodra de noodverordening beschikbaar is dan wordt deze gepubliceerd op de website van de VRU
  • Er moet reeds sprake zijn van een legaal terras (opgenomen in de drank- en horecavergunning en de exploitatievergunning)
  • De uitbreiding van het terras wordt gebruikt voor een ruimere opstelling van het terras, waardoor afhankelijk van de beschikbare ruimte, het terras ondanks de coronamaatregelen op een vergelijkbare wijze geĆ«xploiteerd kan worden als het vergunde terras
  • De 1,5 meter regel wordt op het terras, maar ook voor personen buiten het terras tot aan de grens van terras gewaarborgd
  • De bruikbaarheid van wegen wordt niet belemmerd. Van een belemmering van de bruikbaarheid van de weg is in ieder geval sprake wanneer niet ten minste een vrije doorgang van 1,50 strekkende meter wordt gelaten op voetpaden en van 2 strekkende meter op de rijbaan voor fietsers of gemotoriseerd verkeer
  • De terrasuitbreiding moet geen belemmering vormen voor de veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan vrijhouden van nooduitgangen, brandkranen, beschikbaarheid AED etc.
  • Als er door de terrasuitbreiding extra overlast bij een derde belanghebbende kan ontstaan, wordt gevraagd instemming(en) voor de uitbreiding te overleggen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het terras wordt uitgebreid op een plaats gelegen voor panden van derden
  • De tijdelijke ontheffing heeft betrekking op de periode van maximaal 1 juni t/m 1 november 2020.

Nodig

Een verzoek voor ontheffing kan worden ingediend door een email aan vergunningenloket@debilt.nl waarbij de volgende informatie meegestuurd moet worden:

  • Een tekening op schaal, van het terras en de directe omgeving, met de indeling van het terras en de maatvoering waaruit op te maken is dat aan afstandsvoorwaarden wordt voldaan;
  • Indien van toepassing, instemmingsverklaringen van derde belanghebbenden.

Om toestemming te krijgen voor een uitbreiding van het terras direct op 1 juni dient uiterlijk dinsdag 26 mei een ontheffingsverzoek te zijn ingediend

Vragen

Heeft u vragen over de tijdelijke ontheffing neem dan contact op met het vergunningenloket via vergunningenloket@debilt.nl of 030 - 228 94 11