Slopen en asbest verwijderen

Gaat u slopen en komt hierbij meer dan 10 m3 sloopafval en/of asbest vrij? Dan moet u dit meestal 4 weken van tevoren melden aan de gemeente.

Een sloopmelding doet u via Omgevingsloket online.

Omgevingsloket online

Wat u moet weten

 • Een sloopmelding doet u bij meer dan 10m3 sloopafval of bij de verwijdering van asbest door een bedrijf
 • De sloopmelding wordt niet inhoudelijk beoordeeld. U bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op de sloopwerkzaamheden
 • De melding mag 5 werkdagen van te voren worden gedaan als de meldingstermijn van 4 weken zorgt voor onnodige leegstand of het woongenot ernstig belemmert. Dit geldt uitsluitend voor woningen van de woningbouwvereniging.

Zelf asbest verwijderen

Gaat u (als particulier) asbest verwijderen en wilt u dit inleveren bij de milieustraat, dan heeft u, voordat u dit inlevert, een sloopformulier nodig (zie hieronder). Met dit ingevulde formulier (en uw milieupas en een kopie van uw legitimatiebewijs) gaat u naar de milieustraat. Hier ontvangt u speciaal verpakkingsmateriaal (plastic met een dikte van minimaal 0,2 mm) om het asbest in te verpakken.

Asbestverdacht materiaal moet direct na de verwijdering ter plaatse (dus niet op de  milieustraat!) dubbel en luchtdicht verpakt worden in doorzichtig en speciaal hiervoor bestemd plastic. Let op: De (lucht)dichte verpakking moet uiteraard worden afgesloten met tape van voldoende breedte!

Tot een maximum van 35 m2 kunt u op de milieustraat inleveren. Het gaat dan uitsluitend om geschroefde golfplaten of niet-gelijmde vloerbedekking. Gaat het om vastgelijmde vloerbedekking of verweerde, beschadigde golfplaten of golfplaten die geniet zijn aangebracht (dus niet geschroefd!), schakel dan altijd een gecertificeerd bedrijf in.

  Nodig

  Kosten

  Aan een sloopmelding zijn geen kosten verbonden.

  Meer informatie