Inzien bouwdossier

U kunt een afspraak maken voor het inzien van een bouwdossier, tekeningen of een omgevingsvergunning.

Afspraak maken

Let op: bij deze afspraak is geen inhoudelijke ondersteuning aanwezig.

U krijgt inzage in een lopende omgevingsvergunning of oude bouwdossiers, bouwvergunningen of de tekeningen van een pand. 

De archiefstukken kunnen afwijken van de feitelijke huidige situatie. Dit kan omdat er misschien  in de loop van de jaren verbouwingen hebben plaatsgevonden. Deze verbouwingen kunnen bijvoorbeeld vergunningenvrij of zonder vergunning zijn uitgevoerd.

Wilt u vragen stellen over een dossier maak dan een afspraak voor het Spreekuur omgevingsvergunning.

Bouwdossiers van voor 1910

Wilt u een bouwdossier inzien van voor 1910? Dan kunt u contact opnemen met het Streekarchief RHC Vecht Venen