Inzien bouwdossier

U kunt een afspraak maken voor het inzien van een bouwdossier, tekeningen of een omgevingsvergunning.

Afspraak maken

Let op: bij deze afspraak is geen inhoudelijke ondersteuning aanwezig. U kunt wel een eigen vakkundig adviseur zoals een architect of (steden)bouwkundige meenemen.

U kunt per afspraak één verleende vergunning of bouwdossier opvragen.

U krijgt inzage in een lopende omgevingsvergunning of oude bouwdossiers, bouwvergunningen of de tekeningen van een pand. 

De archiefstukken kunnen afwijken van de feitelijke huidige situatie. Dit kan omdat er misschien  in de loop van de jaren verbouwingen hebben plaatsgevonden. Deze verbouwingen kunnen bijvoorbeeld vergunningenvrij of zonder vergunning zijn uitgevoerd.

Bouwdossiers van voor 1910

Wilt u een bouwdossier inzien van voor 1910? Dan kunt u contact opnemen met het Streekarchief RHC Vecht Venen