Plaatsen van een airco of warmtepomp

Denkt u over het plaatsen van een airco-unit of een warmtepomp? Hier leest u meer over hoe u dat aanpakt en of u een (omgevings-)vergunning nodig heeft.  

Stap 1: Neem contact op met de buren

Neem voor het plaatsen van een airco of een warmtepomp contact op met de buren. Sommige buitenunits maken geluid. Het is dan ook verstandig om met uw buren te bespreken wat er nodig is om de overlast te beperken.  
Kijk waar nodig naar extra maatregelen om het geluid te beperken. Het plaatsen van een suskast of rubbers kan helpen het geluid te dempen. Leg eventuele afspraken met uw buren vast op papier om discussie achteraf te voorkomen. 

Stap 2: Wanneer heeft u een omgevingsvergunning nodig?

Unit op de grond

Plaatst u een unit op de grond, dan mag dit mogelijk zonder vergunning. Uw unit mag dan maximaal 1 meter hoog zijn en een oppervlakte hebben van niet meer dan 2 m2. Moet u graven om de unit te plaatsen? Kijk dan in het bestemmingsplan of dit is toegestaan. Hiervoor zijn namelijk per gebied verschillende regels.

Staat uw woning in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig als u de unit plaatst aan de voorzijde van uw woning, aan de zijkant van uw woning of als u de unit plaatst aan een zijde van uw woning die grenst aan openbaar toegankelijk

Is uw woning een monument? Vraagt u dan een omgevingsvergunning aan. 

Unit aan de gevel

Wilt u een unit aan uw gevel plaatsen? Dan heeft u geen omgevingsvergunning nodig indien de unit (inclusief de bevestiging/frame/andere zaken) 50 centimeter of minder uitsteekt. Dit geldt ook als u de unit op uw balkon zet, tegen de gevel van uw woning aan. Zorgt u er sowieso voor dat de unit zo klein mogelijk blijft. Let op, zorgt u ervoor dat u de grens tussen het perceel van u en uw buren en het openbaar gebied niet overschrijdt.  

Unit op het dak

Wilt u een unit op uw dak plaatsen? Dan heeft u geen vergunning nodig indien de unit (inclusief de bevestiging/frame) 50 centimeter of minder uitsteekt.

Staat uw woning in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig als u de unit plaatst op het dak aan de voorzijde van uw woning of als de unit te zien is vanuit de openbare ruimte.

Heeft u een plat dak? Vraag dan een omgevingsvergunning aan.

Is uw woning een monument? Vraag dan een omgevingsvergunning aan. 

Stap 3: Waar moet de unit aan voldoen?

Het geluid van de unit mag in het huis van uw buren maximaal 30 dB zijn, gemeten volgens NEN 5077. Vraag de verkoper of uw apparaat hieraan voldoet. Buiten mag het geluid van de unit maximaal 40 dB op de perceelgrens zijn. Heeft u twee woningen op uw perceel? Dan geldt de eerder genoemde eis ook voor binnen. Buiten mag het geluid dat de unit maakt bij een openstaande deur of een openstaand raam van de andere woning maximaal 40 dB zijn. Houdt u er rekening mee dat een geluid van 30dB en 40dB nog steeds duidelijk hoorbaar is. Voor uzelf en uw buren is een lager geluidsniveau ook dan wenselijk. Deze geluidseisen gelden sinds 1 april 2021. 

Kiest bij voorkeur een unit die zo min mogelijk opvalt. U kunt hierbij denken aan materialen en kleuren die afgestemd zijn op uw dak en de omgeving. 

Stap 4: Wat te doen als u een huurwoning heeft

Zorg er dan voor dat u toestemming van uw verhuurder heeft voor het plaatsen van de unit. Of u nu wel of niet een omgevingsvergunning nodig heeft. 

Stap 5: Een omgevingsvergunning aanvragen

Een omgevingsvergunning vraagt u aan bij het Omgevingsloket. U geeft op de website aan dat u een vergunningaanvraag wilt doen en logt in met uw DigiD. Als u bent ingelogd kunt u uw aanvraag indienen door te kiezen voor 'Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken' en het stappenplan doorlopen.

Denkt u bij het aanleveren van de juiste documenten aan zaken als: 

  • situatietekeningen van de bestaande en nieuwe situatie 
  • foto’s (in kleur) ook van de omgeving 
  • constructie tekeningen en berekeningen 
  • relevante afmetingen, oppervlaktes en aanduidingen 
  • opname van bebouwingen: hoofdgebouwen, aanbouwen, bijgebouwen 
  • informatie over kleur- en materiaalgebruik 
  • op schaal getekend
  • een inschatting van het geluid op het perceel van uw buren door de leverancier 
  • indien u huurt: toestemming van uw verhuurder.