Principe-uitspraak

Heeft u (bouw)plannen waardoor de bestemming of het gebruik van een perceel of bouwwerk verandert? Dan kunt u vooraf digitaal een zogenoemde principe-uitspraak aanvragen.

De gemeente bekijkt of uw plan haalbaar is en of zij hieraan mee wil werken. Dat kan u geld en risico besparen.

Aanvragen Aanvragen met eHerkenning

Principe-uitspraak is geen omgevingsvergunning

Een principe-uitspraak vraagt u aan voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Een positieve principe uitspraak is geen omgevingsvergunning. U kunt hiermee dus nog niet gaan bouwen of verbouwen.

De gemeente informeert u met de principe-uitspraak ook of u een omgevingsvergunning of herziening van een bestemmingsplan moet indienen.

Nodig

Meesturen

Stuur de volgende bijlagen mee als ze van toepassing zijn op uw (bouw)plan, met een duidelijke maatvoering en inclusief bruto-oppervlakte:

  • Situatietekening (1:1000) van de nieuwe situatie met daarop het bouwwerk en de ligging van het bouwwerk ten opzichte van de perceelsgrenzen en de wegzijde
  • Plattegronden (1:100) van zowel het bestaande als het nieuwe bouwwerk
  • Gevelaanzichten (1:100) van de bestaande en de nieuwe situatie en van de gevels van aangrenzende gebouwen
  • Doorsnedetekening (1:100) van de bestaande en de nieuwe situatie, inclusief de peilmaten ten opzichte van het maaiveld
  • Vermeld het materiaalgebruik en het kleurgebruik, waaronder in ieder geval: uitwendige scheidingsconstructie, gevelbekleding, voegwerk, kozijnen, balkonhekken, dakgoten, boeidelen en de dakbedekking

Kosten

Het aanvragen van een principe-uitspraak kost € 1199,-.

Trekt u uw aanvraag voor een principe-uitspraak binnen 4 weken in? Of neemt de gemeente uw aanvraag niet in behandeling omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn? Dan kunt u 50% van de kosten terugkrijgen.

Reactietermijn

De gemeente toetst uw plan aan de ruimtelijke wet- en regelgeving, zoals het bestemmingsplan en gemeentelijk en provinciaal beleid. Als het nodig is, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de adviescommissie Welstand en Monumenten Midden-Nederland.

De gemeente streeft ernaar om uw aanvraag binnen 16 weken schriftelijk af te handelen. Er is geen beroep of bezwaar mogelijk bij een principe-uitspraak.

Meer informatie