Welstand

De gemeente of de welstandscommissie toetst uw (ver)bouw aanvraag aan de redelijke eisen van de welstand.  

Inzien agenda welstand

De gemeente De Bilt valt onder rayon Noordoost.

Taken welstandscommissie

Welstand is de mate waarin een bouwplan past in de omgeving. Bouwplannen worden hierop getoetst door de welstandscommissie.

De Welstandscommissie MooiSticht adviseert het college van burgemeester en wethouders over aanvragen om omgevingsvergunning bouwen en monumenten. Dit gebeurt aan de hand van de welstandsnota, die antwoord geeft op de vraag of het bouwwerk past in de omgeving. De nota geeft aan wat het karakter van een buurt bepaalt en wat de 'redelijke eisen van welstand' zijn.

Welstandsnota De Bilt

Bekijk de totale Welstandsnota gemeente De Bilt (dec 13) (pdf, 6 MB) . Hier staan ook de beschermde dorpsgezichten vermeld.

U kunt ook per gebied bekijken welke regels gelden. Dit kan via de interactieve kaart Welstand De Bilt.  Klik op een gebied en vervolgens door op aangegeven linken om op de juiste de pagina in de Welstandsnota te komen. Let op: dit werkt het best in Google Chrome of Firefox.

Aanvullende welstandscriteria

Meer informatie