Welstand

De gemeente of de welstandscommissie toetst uw (ver)bouw aanvraag aan de redelijke eisen van de welstand.  

Inzien agenda welstand

De gemeente De Bilt valt onder rayon Noordoost.

Taken welstandscommissie

Welstand is de mate waarin een bouwplan past in de omgeving. Bouwplannen worden hierop getoetst door de welstandscommissie.

De Welstandscommissie MooiSticht adviseert het college van burgemeester en wethouders over aanvragen om omgevingsvergunning bouwen en monumenten. Dit gebeurt aan de hand van de welstandsnota, die antwoord geeft op de vraag of het bouwwerk past in de omgeving. De nota geeft aan wat het karakter van een buurt bepaalt en wat de 'redelijke eisen van welstand' zijn.

Voor sommige gebieden gelden strengere eisen, voor andere gebieden gelden geen welstandseisen (welstandsvrij). De welstandscriteria zijn aanvullingen op de welstandsnota, deze worden opgesteld wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn. Op de welstandskaart kunt u zien wat de regels zijn per gebied. 

Meer informatie