Inwoners De Bilt denken mee over duurzame energieopwekking

Op 14, 21 en 22 september spraken we met bewoners van De Bilt over duurzame energieopwekking met zonnevelden en windmolens. Tijdens één live en twee online meedenkbijeenkomsten kwamen vragen aan de orde als: Wat zijn de voor en nadelen van zonnevelden en windmolens? Wat zijn kansrijke gebieden hiervoor? En welke wensen hebben bewoners? 

In 2050 wil gemeente De Bilt energie neutraal zijn. Uit onderzoek blijkt dat als we ons uiterste best doen, we maximaal 50% van ons energieverbruik kunnen besparen. De resterende energie moeten we dus duurzaam opwekken. In 2050 is dat 1.274 TJ duurzame energie, iedere 10 jaar 457TJ meer energie. De keuze is dus niet zo zeer of, maar hoe we duurzame energie gaan opwekken. Om 457TJ op te wekken zijn 106 hectare zonnevelden of 7 windmolens nodig. 

Energie neutrale gemeente in 2050

We staan voor een grote uitdaging: klimaatverandering. In 2015 zijn internationale afspraken gemaakt om de gevolgen van klimaatveranderingen te beperken. Zo mag de gemiddelde temperatuur met maximaal 2 graden stijgen en moet ook de CO² uitstoot drastisch naar beneden. 

In Nederland zijn verdere afspraken gemaakt over verduurzaming in het Klimaatakkoord: in 2030 stoten we 50% minder CO2 uit en in 2050 95% minder. Dat lijkt nog ver weg, maar de toekomst begint vandaag al. Gemeente De Bilt wil een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. In 2050 willen we energie neutraal zijn. Dat betekent dat we dus net zo veel energie duurzaam opwekken als wij samen verbruiken voor het verwarmen van onder andere woningen, gebruik van elektrische apparaten, vervoer, bedrijven en de openbare verlichting.

Alternatieven voor zonnevelden of windmolens

Eén van de vragen die tijdens de drie bijeenkomsten aan de orde kwam: Zijn er geen alternatieven voor zonnevelden en windmolens? Bijvoorbeeld zonnepanelen op daken? Op dit moment zijn die alternatieven er (nog) niet. Zelfs als we alle daken die geschikt zijn voor zonnepanelen hiermee vol leggen, levert dat te weinig energie op. Al deze zonnepanelen op daken samen, leveren ongeveer 232 TJ op. Dit is de helft van wat er aan nieuwe energie nodig is. We ontkomen er dus niet aan om óók te kijken naar grootschaliger opwekmogelijkheden. Wel zijn combinaties mogelijk. Van zonnevelden en windmolens weten we zeker dat ze voldoende energie opleveren. Uiteraard volgen we actuele ontwikkelingen voor het verduurzamen van ons warmte-, en energieverbruik, zoals aardwarmte , riothermie (het gebruik van restwarmte uit het rioolwater) en de toepassing van waterstof. De komende tien jaar zijn deze opwekmogelijkheden echter nog niet bewezen toepasbaar. 

Uiteenlopende voorkeuren

Naast de beantwoording van vragen hebben we met deelnemers gekeken waar eventueel zonnevelden en windmolens zouden kunnen komen. We vroegen welke wensen bewoners willen meegeven bij de beoordeling van toekomstige initiatieven. Hiervoor maakten we gebruik van een (digitale) kansenkaart. Allerlei scenario’s zijn daarbij de revue gepasseerd: Waar de één voorkeur heeft voor zonnevelden, sprak de ander een voorkeur uit voor windmolens uit of een mix van beiden. Sommige deelnemers geven aan duurzame energie opwekking vooral een uitdaging in de hele regio te vinden. En ook de mening dat er geen ruimte in de gemeente is voor zonnevelden of windmolens is gehoord. De één ziet graag windmolens ver van de bebouwing, boven het bos, de ander wil deze graag gecentreerd langs bestaande infrastructuur. Ook zorgen over onder andere geluid, slagschaduw, ecologie en participatie zijn aan de orde gekomen. 

Bedankt

We willen alle deelnemers bedanken voor hun betrokkenheid en aanwezigheid tijdens de bijeenkomsten. Uw mening, ideeën en zorgen nemen wij mee in het vervolgproces. Het resultaat van alle bijeenkomsten samen wordt uitgewerkt in een participatieverslag, dat gepubliceerd wordt op de gemeentelijke website.