Aanpassing westelijke doorfietsroute

De westelijke doorfietsroute in de gemeente De Bilt wordt aangepast. Om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren worden er verkeersremmende maatregelen genomen. Dit is mede mogelijk door een subsidie van de provincie Utrecht.  

De aanpassingen worden gedaan op  de Tweelingen, de Noorderkroon en de Kees Boekelaan. Op de onderstaande afbeeldingen is in rood aangegeven op welke wegvakken de werkzaamheden zullen plaatsvinden.

Het asfalt op de westelijke doorfietsroute wordt voorzien van een nieuwe, rode deklaag. Het doel hiervan is de route herkenbaarder te maken als fietsroute. Ook worden de kruisingen met de Hans Memlinglaan en de Jan Provostlaan aangepast om de voorrangssituatie te verbeteren en zo de verkeersveiligheid te verhogen. Deze aanpassingen hebben geen verdere consequenties voor weggebruikers.

De werkzaamheden worden op korte termijn in drie fasen uitgevoerd en zijn op 15 december afgerond. 

  • Fase 1: Tweelingen. Start werkzaamheden: 2 november 2021. Afronding: begin december. 
  • Fase 2: Kees Boekelaan. Start werkzaamheden: 29 november 2021. Afronding: 10 december (naar verwachting). 
  • Fase 3: Noorderkroon. Start werkzaamheden: 2 december 2021. Afronding: 15 december (naar verwachting).  

Vanaf 2 november wordt de Tweelingen afgesloten voor de gehele maand november. De woningen aan Tweelingen blijven per fiets, auto en te voet bereikbaar via de door de aannemer aangegeven omleidingsroutes. Uw straat blijft dus ook bereikbaar voor nood- en hulpdiensten. 

Vanaf 29 november 2021 zijn er omleidingsroutes voor de gebruikers van de Kees Boekelaan. Deze omleidingsroutes worden ter plaatse aangegeven door de aannemer. 

De ondergrondse afvalcontainers in het projectgebied worden verwijderd en vervangen door tijdelijke bovengrondse containers. De oude, ondergrondse containers (in het rood aangegeven) worden daarom afgesloten. U kunt uw afval kwijt in de tijdelijke bovengrondse containers (in het blauw aangegeven).  

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met Loes van der Plaat via e-mail: l.vanderplaat@newae.nl