Bomen ons groene kapitaal

Met behulp van het kapbeleid bepaalt de gemeente of een boom gekapt mag worden. Het huidige kapbeleid, dat is vastgesteld in 2012, wordt geëvalueerd.

Bomen zijn belangrijk voor onze leefomgeving. Bomen vangen fijnstof op en verminderen CO2 in de lucht. Bomen zorgen ook voor schaduw en koelte. Dit zorgt samen voor een gezondere leefomgeving. Het tegengaan van hittestress (warmtetoename in een drukbevolkte omgeving die verstedelijkt is), het groene karakter van wijken en waterberging (regenwateropslag of -afvoer), zijn actuele thema’s waar de gemeente De Bilt zich sterk voor maakt. Bomen spelen een belangrijke rol bij de uitwerking van deze thema’s.

Evaluatie kapbeleid

We evalueren het huidige kapbeleid om na te gaan of het beleid nog aansluit bij de belangen en wensen vanuit de samenleving. Vanaf oktober 2019 leest u de resultaten met conclusies van de enquête op deze website.

Enquête over het kapbeleid

Inwoners, ondernemers en mensen die belangen behartigen in de gemeente De Bilt werden uitgenodigd om de enquête over het kapbeleid in te vullen. 

De enquête stond open tot 26 juli 2019 en kan niet meer worden ingevuld.

De antwoorden worden anoniem verwerkt en uitsluitend gebruikt als input voor de evaluatie van het kapbeleid en aanbevelingen voor nieuw beleid.

Naar het overzicht