Buitenspelen

Buiten zijn en bewegen voor jong en oud

In de gemeente De Bilt vinden we het belangrijk dat jong en oud zoveel mogelijk bewegen en buiten kunnen zijn. Speelplekken moeten daaraan bijdragen, maar doen dat nu lang niet altijd.

Bovendien zijn de wensen en behoeften ten aanzien van speelplekken de afgelopen jaren veranderd. Denk aan mogelijkheden voor verschillende leeftijdsgroepen, ontdekken, elkaar ontmoeten of natuurlijk spelen.

Nieuw beleid over buitenspelen

Daarom vernieuwen we het beleid om buitenspelen en bewegen aantrekkelijker te maken voor jong en oud. Dat doen we samen met kinderen, ouders, scholen, ouderen en natuur- en gezondheidsorganisaties. In de toekomst werken we ook samen aan de uitvoering en het beheer van dit beleid.

Enquête over buitenspelen

De gemeente De Bilt heeft begin 2019 een online enquête over buitenspelen uitgezet onder haar inwoners. De enquête kon tot 22 februari 2019 worden ingevuld. De antwoorden zijn anoniem verwerkt en uitsluitend gebruikt als input voor het nieuwe beleid over buitenspelen.

Vervolgstappen

Met de enquête zijn de wensen over buitenspelen in kaart gebracht. Op maandagavond 27 mei 2019 heeft de gemeente een bijeenkomst georganiseerd om samen met inwoners uitgangspunten voor het nieuwe beleid over buitenspelen te bespreken en zo nodig bij te stellen.

Het conceptplan wordt dit najaar in de raad behandeld.

Naar het overzicht