CO2-Prestatieladder

Ook de gemeente werkt aan het verlagen van haar eigen CO2-voetafdruk.

We doen allemaal ons best om duurzame keuzes te maken. Ook de gemeente. Daarom kijken we naar wat de gemeentelijke organisatie zelf aan energie verbruikt, onze CO2-voetafdruk. Waar mogelijk verminderen wij ons energieverbruik. U kunt dan denken aan de energie die nodig is in gemeentelijke panden (verlichting of verwarming),  de reizen tijdens werktijd (brandstof) of voor de openbare straatverlichting (elektriciteit). 

De CO2-Prestatieladder is een landelijk duurzaamheidsinstrument waarmee alle organisaties hun eigen CO2-voetafdruk in kaart kunnen brengen en bepalen waar de meeste CO2-reductie mogelijk is. De CO2-Prestatieladder bestaat uit 4 opgaves:

  1. Inzicht: het bepalen van onze energiestromen en CO2-voetafdruk
  2. Reductie: het bepalen van onze ambities en zorgen voor daadwerkelijke CO2 reductie
  3. Transparantie: we communiceren regelmatig, zowel binnen de organisatie als naar inwoners over ons CO2-beleid
  4. Participatie: we nemen deel aan initiatieven in de energiesector op het gebied van CO2-reductie

Onderdeel van de prestatieladder is een ISO-certificering. De gemeente De Bilt werkt momenteel aan de certificering op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Een erkende certificerende instantie beoordeelt jaarlijks de activiteiten van de gemeente. Zo wordt duidelijk of de gemeente voldoet aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). De EED omvat afspraken die binnen de Europese Unie zijn gemaakt over vermindering van het energieverbruik en hoe organisaties daaraan moeten bijdragen. De EED heeft tot doel om in 2020 20% minder energie te verbruiken in Europa.

De CO2-Prestatieladder vraagt van ons dat wij inzage geven in de CO2-uitstoot die wij als gemeente veroorzaken. Via de documenten onderaan deze pagina krijgt u ieder half jaar inzicht in onze CO2 footprint, doelstellingen en maatregelen.

De gemeente heeft grote ambities bij het terugdringen van haar eigen CO2-uitstoot. De eerste besparing moet 35% zijn ten opzichte van het ‘startjaar’ 2020. 

Meer informatie over vereisten en beoordeling vindt u op de website van De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)

Onze CO2-voetafdruk bestaat uit de volgende energiestromen:

  • Gas (groen) is 536 tot CO2 equivalenten dit is 58% van onze totale footprint
  • Brandstof diesel (geel) 143 ton en benzine 10 ton CO2 equivalenten dit is 18% van onze totale footprint
  • Elektra (rood) is 212 ton CO2 equivalenten dit is 23% van onze totale footprint
  • Zakelijke kilometers (paars) is 10 tot CO2 equivalenten en 1% van onze totale footprint

Nieuwsbericht d.d. 6 december 2021: Gemeente De Bilt sluit aan bij CO2-Prestatieladder