CO2-Prestatieladder

Ook de gemeente werkt aan het verlagen van haar eigen CO2-voetafdruk.

We doen allemaal ons best om duurzame keuzes te maken. Ook de gemeente. Daarom kijken we naar wat de gemeentelijke organisatie zelf aan energie verbruikt, onze CO2-voetafdruk. Waar mogelijk verminderen wij ons energieverbruik. U kunt dan denken aan de energie die nodig is in gemeentelijke panden (verlichting of verwarming),  de reizen tijdens werktijd (brandstof) of voor de openbare straatverlichting (elektriciteit). 

De CO2-Prestatieladder is een landelijk duurzaamheidsinstrument waarmee alle organisaties hun eigen CO2-voetafdruk in kaart kunnen brengen en bepalen waar de meeste CO2-reductie mogelijk is. De CO2-Prestatieladder bestaat uit 4 opgaves:

 1. Inzicht: het bepalen van onze energiestromen en CO2-voetafdruk
 2. Reductie: het bepalen van onze ambities en zorgen voor daadwerkelijke CO2 reductie
 3. Transparantie: we communiceren regelmatig, zowel binnen de organisatie als naar inwoners over ons CO2-beleid
 4. Participatie: we nemen deel aan initiatieven in de energiesector op het gebied van CO2-reductie

De gemeente De Bilt is momenteel gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Een erkende certificerende instantie beoordeelt jaarlijks de activiteiten van de gemeente. Organisaties met de CO2-Prestatieladder geven een alternatieve invulling aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). De EED omvat afspraken die binnen de Europese Unie zijn gemaakt over vermindering van het energieverbruik en hoe organisaties daaraan moeten bijdragen. 

De CO2-Prestatieladder vraagt van ons dat wij inzage geven in de CO2-uitstoot die wij als gemeente veroorzaken. Via de documenten onderaan deze pagina krijgt u ieder half jaar inzicht in onze CO2 footprint, doelstellingen en maatregelen.

De gemeente heeft grote ambities bij het terugdringen van haar eigen CO2-uitstoot. Gemeente De Bilt wil in 2025 ten opzichte van 2020 circa 35% minder CO2 uitstoten. 

 • Scope 1: 45% reductie in 2025 ten opzichte van 2020
 • Scope 2: 17% reductie in 2025 ten opzichte van 2020

Meer informatie over vereisten en beoordeling vindt u op de website van CO2 Prestatieladder

Onze CO2-voetafdruk bestaat uit de volgende energiestromen:

 • In 2021 heeft de gemeente De Bilt circa 1.253 ton aan CO2 uitgestoten
 • In 2021 was gasverbruik 57% van onze totale footprint 
 • Het zakelijk vervoer 2% van onze footprint
 • Het elektriciteitsverbruik maakt 28% van de footprint op 
 • Het brandstofverbruik (diesel en benzine) is 13% van de totale footprint