De Leijen Zuid Bilthoven

Het plan De Leijen Zuid in Bilthoven is afgerond.

Opgeleverd zijn:

  • De grondgebonden twee-onder-eenkappers aan de Van Heukelomlaan
  • Het woonzorgcomplex van Woonstichting SSW is in december 2018 afgerond
  • De verlenging van de geluidswand door Strukton
  • De herinrichting van de openbare ruimte door de gemeente zijn al gerealiseerd.

Ook de werkzaamheden in de openbare ruimte zijn afgerond, denk aan bestrating, groen en lantaarnpalen.

Planning

Het woonrijp maken van de openbare ruimte (afrondende werkzaamheden aan straten en openbaar groen) gebeurt in het 4e kwartaal 2018 en het 1e kwartaal 2019.

Contact

Projectleider: Barry Dijkerman
030 - 228 94 11
 

Naar het overzicht