De Leijen Zuid Bilthoven

Het plan De Leijen Zuid in Bilthoven is afgerond.

De grondgebonden twee-onder-√©√©nkappers aan de Van Heukelomlaan, het woonzorgcomplex van Woonstichting SSW is in december 2018 afgerond, de verlenging van de geluidswand door Strukton, de herinrichting van de openbare ruimte door de gemeente zijn al gerealiseerd.

In de winter van 2018/2019 rondt de gemeente de openbare ruimte af, dan wordt de laatste bestrating, het laatste groen en de lantaarnpalen gerealiseerd aan de Van Heukelomlaan en de entree bij de Berlagelaan.

Planning

Het woonrijp maken van de openbare ruimte (afrondende werkzaamheden aan straten en openbaar groen) gebeurt in het 4e kwartaal 2018 en het 1e kwartaal 2019.

Contact

Projectleider: Barry Dijkerman
030 - 228 94 11
 

Naar het overzicht