Herinrichting parkeerplaats Oosterlichtkerk Beatrixlaan

De parkeerplaats van de Oosterlichtkerk aan de Beatrixlaan wordt klimaat adaptief ingericht. Er komt meer biodiversiteit en minder verharding. En er wordt een wadi voor waterberging aangelegd.

Meer biodiversiteit; ongeveer de helft van het terrein wordt voorzien van groen. De huidige bomen blijven gehandhaafd en er komen inheemse vast planten, heesters en hagen.

Minder verharding; het huidige asfalt wordt verwijderd en ongeveer de helft van terrein wordt voorzien van waterdoorlatende tegels zodat het regenwater makkelijk kan infiltreren.

Meer waterberging; aan de rechterkant van de parkeerplaats komt een grote wadi waar regenwater in wordt opgevangen.

De subsidieverstrekkers zijn: 

  • Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Provincie Utrecht
  • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

De werkzaamheden zullen in week 49 (vanaf  5 december) starten en in het eerste kwartaal 2023 gereed zijn.

Heeft u vragen over de uitvoering of valt u iets op tijdens de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Aannemingsbedrijf Hendrikse b.v.

Uitvoerder van Hendrikse:
Renaldo Verheij
Telefoon: 06 – 20 59 59 58 
E-mail: r.verheij@hendrikse.nl 

Daarnaast kunt u contact opnemen met de gemeente:

Projectleider van de gemeente:
Jaccomijn Hilligehekken
Telefoon: 030 - 228 95 44 
E-mail:j.hilligehekken@debilt.nl

Toezichthouder van de gemeente:
Jan van den Akker
Telefoon: 030 – 228 91 98  
E-mail: j.vandenakker@debilt.nl