Herstructurering Berlagelaan Bilthoven

Aanpassingen Berlagelaan voor meer veiligheid (30 km/h), wooncomfort (voldoende parkeerplaatsen) en leefbaarheid (meer groen).

Op de Berlagelaan wordt er geregeld harder gereden dan de toegestane snelheid. Dit geeft een onveilige situatie voor de fietsers en de aanwonenden van de straat. Om de leefbaarheid, de veiligheid en het wooncomfort te verbeteren worden in het najaar 2021 aanpassingen gedaan.

Het gaat om:

  • inrichting van de weg naar 30 km/h-zone
  • het vrij liggende fietspad gaat in een vloeiende beweging over in een fietsstrook
  • door de fietsstroken wordt de rijbaan visueel versmald
  • de zijstraten (woonerven) krijgen een uitritconstructie om de voorrang en de veiligheid te verbeteren
  • er komen twee fietsoversteekplaatsen bij de kruisingen met de Rietveldlaan en de Koldeweijlaan
  • er worden drempels aangebracht
  • de bovenste laag van het asfalt wordt vervangen
  • na bovenstaande aanpassingen is het niet meer toegestaan langs de weg te parkeren.

Bekijk het ontwerp Berlagelaan (PDF) (pdf, 2.80 MB) 

Naar het overzicht