Herstructurering Koningin Wilhelminaweg Groenekan

Om de leefbaarheid, de veiligheid en het wooncomfort rondom de Koningin Wilhelminaweg te verbeteren worden in het najaar 2021 aanpassingen gedaan.

Het gaat om de volgende werkzaamheden:

  • De bovenste laag van het asfalt wordt vervangen
  • Er worden drempels aangebracht
  • Er komen verkeersplateaus;
  • De belijning op de weg wordt aangepast;
  • De weg blijft een 50 km/h-zone.

De werkzaamheden worden uitgevoerd van de komgrens tot aan het voorsorteervak bij de kruising met de Groenekanseweg.   
 

In de gemeente De Bilt worden gelijktijdig vier projecten uitgevoerd met behulp van de subsidie Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 van de Provincie Utrecht. Eén van deze projecten is de Koningin Wilhelminaweg.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, gelden de volgende randvoorwaarden:

  • Aanleggen van kruispuntplateaus bij de aansluitende wegen
  • Snelheid remmende maatregelen op lange afstanden door middel van drempels.

De aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Agterberg B.V. uit Groenekan.
 
De werkzaamheden starten op donderdag 21 oktober om 18.00 uur en zijn, naar verwachting, op maandag 25 oktober om 5.00 uur afgerond. 

Tijdens de werkzaamheden zult u de nodige hinder ondervinden. 

Weekendafsluiting

De werkzaamheden zullen in 3 fases verlopen:

  • Fase 1: donderdag 21 oktober 18.00 uur tot zaterdag 23 oktober 06.00 uur, aanvang werkzaamheden, afsluiting voor alle verkeer met uitzondering van het openbaar vervoer en de aanwonenden.    
  • Fase 2: zaterdag 23 oktober 06.00 tot maandag 25 oktober 5.00 uur, afsluiting voor alle verkeer met uitzondering van de aanwonenden
  • Fase 3: maandag 25 oktober 5.00 uur, open voor al het verkeer.

Bereikbaarheid

Tijdens de verschillende fases is de weg afgesloten voor alle verkeer. Ook zal in fase 2 het openbaar vervoer omrijden via de snelweg. Uiteraard blijven de woningen van de aanwonenden wel bereikbaar. Verkeersregelaars zijn aanwezig en zullen zonodig aanwijzingen geven. 

Geluidsoverlast

Bij aanvang van de werkzaamheden zult u de nodige geluidsoverlast ondervinden. Ook zal er in de nachtelijke uren worden gewerkt, waarbij we ernaar streven de overlast tot een minimum te beperken.

Openbaar vervoer

De bus (lijn 55) zal op zaterdag 23 oktober 06.00 uur tot zondag 24 oktober 12.00 uur (fase 2) omrijden via de snelweg. Als u van het openbaar vervoer gebruik maakt, houdt u dan rekening met een half uur vertraging? Kijk voor de actuele situatie op: www.u-ov.info/reizen/omleidingen-en-verstoringen

Hulpdiensten

Voor aanvang van de werkzaamheden worden de hulpdiensten op de hoogte gesteld en blijft de verschillende woningen, in geval van nood, altijd bereikbaar.

Weersafhankelijk

De werkzaamheden zullen alleen doorgaan wanneer het weer het toelaat. We houden u via deze pagina op de hoogte.

Heeft u vragen over de dagelijkse werkzaamheden? Dan kunt u deze vragen e-mailen naar de aannemer svpprojecten@agterberg.com

Heeft u vragen over de uitvoering? 

Toezichthouder van de gemeente: Jan van den Akker
Telefoon: 030-228 91 98 
E-mail:j.vandenakker@debilt.nl
Regisseur Openbare Ruimte: Mehmet Seyman 
Telefoon: 030 - 228 91 78 
E-mail: m.seyman@debilt.nl