Herstructurering Rembrandtlaan Bilthoven

Overzichtsfoto deel Rembrandtlaan na de verschillende aanpassingen om de veiligheid (30 km/h), wooncomfort (voldoende parkeerplaatsen) en leefbaarheid (meer groen) te vergroten.

Op de Rembrandtlaan wordt er geregeld harder gereden dan de toegestane snelheid. Bovendien zijn het wegdek, de parkeerstroken en de trottoirs aan vervanging toe. Hierdoor kunnen onveilige situaties ontstaan. 

Om de leefbaarheid, de veiligheid en het wooncomfort te verbeteren worden in het najaar 2021 de volgende aanpassingen gedaan:

  • Inrichting van de weg naar 30 km/h-zone.
  • De aanleg van vier drempels.
  • De aanleg van drie kruispuntplateaus.
  • Het is niet meer toegestaan langs de weg te parkeren.

Naar het overzicht