Herstructurering Rembrandtlaan Bilthoven

Op de Rembrandtlaan wordt er geregeld harder gereden dan de toegestane snelheid. Bovendien zijn het wegdek, de parkeerstroken en de trottoirs aan vervanging toe. Hierdoor kunnen onveilige situaties ontstaan. 

Om de leefbaarheid, de veiligheid en het wooncomfort te verbeteren worden in het najaar 2021 de volgende aanpassingen gedaan:

 • Inrichting van de weg naar 30 km/h-zone.
 • De aanleg van vier drempels.
 • De aanleg van drie kruispuntplateaus.
 • Het is niet meer toegestaan langs de weg te parkeren.

In De Bilt worden gelijktijdig vier projecten uitgevoerd met behulp van de subsidie Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 van de Provincie Utrecht. Eén van deze projecten loopt van de kruising met de Jan Steenlaan tot en met de kruising Rogier van der Weijdenlaan en de Massijslaan/Jan van Eijklaan.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, gelden de volgende randvoorwaarden:

 • Aanpassen wegprofiel zodat het aansluit bij een 30km/h-zone.
 • Verbeteren fietsveiligheid door het aanleggen van fietsstroken.
 • Aanleggen van kruispuntplateaus bij de aansluitende wegen.
 • Snelheid remmende maatregelen op lange afstanden door middel van drempels.

In afstemming met belangenorganisatie P3R – een platform bestaande uit bewoners van de Rembrandtlaan, Rubenslaan en Rogier van der Weydenlaan te Bilthoven is er een ontwerp gemaakt. Het ontwerp kent de volgende aanpassingen in vergelijking met de bestaande situatie:

 • Aanleg van twee kruispuntplateau’s. Eén hiervan bevindt zich op de kruising met de Rogier van der Weydenlaan; het andere op de kruising met de Rubenslaan.
 • Aanleg van een kruispuntplateau op de kruising met de Jan Steenlaan. Dit is nog een openstaande actie van het project  'Herinrichting Jan Steenlaan'.
 • Aanleg van vier drempels, respectievelijk ter hoogte van de huisnummers 1C, 9, 31 en 37.
 • Afwaardering van een 50 km/h naar een 30 km/h weg over de gehele weglengte.
 • Het is in een 30 km-gebied niet toegestaan langs de weg te parkeren. De parkeervakken zijn opgenomen in het ontwerp.
 • Toevoeging van fietsstroken.
 • Toevoeging van groenvakken.
   

De aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Agterberg B.V. uit Groenekan.

De werkzaamheden starten op maandag 20 september 2021 om 7.00 uur en zijn op 30 november 2021 afgerond. 

Van 8 t/m 11 november is de Rembrandtlaan afgesloten ter hoogte van huisnummer 28. Vanaf de Jan Steenlaan is er dan weer 2 richtingsverkeer tot aan huisnummer 28. De rest van de straat blijft eenrichtingsverkeer via de Rubenslaan. Op 15 november van 6:00-19:00 is de Rembrandtlaan volledig afgesloten vanaf de P + R tot en met de Rogier van de Weydenlaan. Auto-vrachtverkeer is dan niet mogelijk.

Tijdens de werkzaamheden kunt u de nodige hinder ondervinden. 

Bereikbaarheid

Uiteraard blijft uw woning per voet bereikbaar. De aannemer zal hiervoor loopschotten gebruiken of de stoep in fases opbreken.

Geluidsoverlast

De werkzaamheden zullen van maandag tot vrijdag plaatsvinden tussen 07.00 – 16.00 uur. Alleen bij de start van de werkzaamheden zult u de nodige geluidsoverlast ondervinden.

Parkeren

De werkzaamheden zullen in verschillende fases plaatsvinden, waardoor er éénrichtingsverkeer mogelijk is. Onderstaand de fasering:

Fase 1: bij aanvang van de werkzaamheden zal een deel van de weg Rembrandtlaan vanaf de Jan Steenlaan worden opengebroken en worden ook de trottoirs en stoepen vervangen.

Fase 2: nadat fase 1 is afgerond worden de werkzaamheden omgedraaid. Dan wordt het andere gedeelte van de Rembrandtlaan, vanaf de Jan van Eycklaan opengebroken en de trottoirs en stoepen vervangen.

Tijdens de werkzaamheden, in zowel fase 1 als 2, kunt u de auto niet parkeren en zult u in de omgeving een parkeerplaats moeten zoeken. We hebben voor u een aantal alternatieven:

 • Optie 1: Het P&R terrein blijft bereikbaar. Eind november is het terrein, wegens werkzaamheden, 1 dag niet bereikbaar. De exacte datum volgt nog.
 • Optie 2: De Driehoek aan het Emmaplein.

Fase 3: Gedurende een aantal dagen is de Rembrandtlaan in beide richtingen niet per auto bereikbaar. Op deze dagen wordt de deklaag van het asfalt aangebracht en is de weg volledig afgesloten. De datum van de volledige afsluiting is nog niet bekend, maar dit zal naar verwachting medio november zijn.

Openbaar vervoer

De vervoersmaatschappijen zijn op de hoogte van de verschillende wegopbrekingen. Er worden omleidingsroutes aangegeven. Kijk voor de actuele situatie op: www.u-ov.info/reizen/omleidingen-en-verstoringen

Hulpdiensten

Voor aanvang van de werkzaamheden worden de hulpdiensten op de hoogte gesteld.

Afvalinzameling

De afvalophaaldienst is op de hoogte van de werkzaamheden en zal gewoon doorgang vinden. We hebben aan de aannemer gevraagd om assistentie te verlenen bij de afvalcontainers.
 

Heeft u vragen over de dagelijkse werkzaamheden?

Dan kunt u deze vragen e-mailen naar de aannemer Agterberg B.V. via e-mailadres svpprojecten@agterberg.com

Heeft u vragen over de uitvoering? 

Toezichthouder van de gemeente: Jan van den Akker
Telefoon:030-228 91 98 
E-mail: j.vandenakker@debilt.nl

Regisseur Openbare Ruimte: Mehmet Seyman 
Telefoon: 030 - 228 91 78
E-mail: m.seyman@debilt.nl