Investeren in nieuwe woningen

Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld om de komende jaren honderden woningen te gaan bouwen, voor een groot deel sociale- en middenhuurwoningen. Het daagt projectontwikkelaars uit om een bijdrage te leveren aan deze ambitie.

Woningbouwlocaties

Eind 2018 stelde de gemeenteraad de uitgangspunten vast voor het zoeken van nieuwe woningbouwlocaties op gemeentegrond. Op basis daarvan stelt het college de gemeenteraad voor om binnen de bebouwde kom van Bilthoven, De Bilt, Groenekan en Hollandsche Rading te gaan bouwen. Daarnaast wil het college in overleg met de provincie om buiten de bebouwde kom te mogen bouwen, zoals op een nog nader te bepalen locatie bij Maartensdijk.

Mix van huur en koop

De gemeente gaat bouwen op eigen grond, in een goede mix van huur en koop, gespreid over het grondgebied van de gemeente. Samen met de al bestaande plannen bieden de beoogde bouwlocaties ruimte aan meer dan 845 woningen. De gemeente zal fors inzetten om de beoogde 450 sociale en middenhuurwoningen tegen 2030 gerealiseerd te hebben.

Naar het overzicht