Investeren in nieuwe woningen

Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld om de komende jaren honderden woningen te gaan bouwen, voor een groot deel sociale- en middenhuurwoningen. Het daagt projectontwikkelaars uit om een bijdrage te leveren aan deze ambitie.

Woningbouwlocaties

Eind 2018 stelde de gemeenteraad de uitgangspunten vast voor het zoeken van nieuwe woningbouwlocaties op gemeentegrond. Op basis daarvan stelt het college de gemeenteraad voor om op 13 locaties binnen de bebouwde kom van Bilthoven, De Bilt, Groenekan en Hollandsche Rading te gaan bouwen. Daarnaast wil het college in overleg met de provincie om buiten de bebouwde kom te mogen bouwen, zoals op een nog nader te bepalen locatie bij Maartensdijk.

Mix van huur en koop

De gemeente gaat bouwen op eigen grond, in een goede mix van huur en koop, gespreid over het grondgebied van de gemeente. Samen met de al bestaande plannen bieden de beoogde bouwlocaties ruimte aan meer dan 845 woningen. De gemeente zal fors inzetten om de beoogde 450 sociale en middenhuurwoningen tegen 2030 gerealiseerd te hebben.

Meepraten per locatie

Als de gemeenteraad zich kan vinden in de plannen van het college, kan de gemeente aan de slag. Dat zal over een periode van jaren stap voor stap gaan, want de gemeente kan niet alles in een keer bouwen. Wanneer een woningbouwlocaties in ontwikkeling gaat, zullen omwonenden betrokken worden bij de plannen. De bouw van nieuwe woningen kan ook ruimte scheppen voor investeringen in de buurt, het groen of de bescherming tegen klimaatverandering.

Overzichtskaart

Overzicht beoogde woningbouwlocaties gemeente De Bilt

In de uitklapmenu's hieronder staan de locaties per deelgebied beschreven.

Naar het overzicht