Vragen en antwoorden aangewezen woningbouwlocaties

Het college heeft vrijdag 4 oktober 2019 bekendgemaakt dat het de komende jaren veel woningen wil gaan bouwen. De gemeenteraad zal hierover op 28 november debatteren. Het voorstel van het college lokt veel vragen uit. Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Is het nodig om huizen te bouwen?

Ja, dat is heel hard nodig. De woningnood is extreem hoog. Als je in De Bilt geboren wordt, is de kans groot dat je tot je 30e moet wachten tot je je eerste huis kunt krijgen. De wachtlijsten blijven oplopen, de huizenprijzen blijven stijgen. In De Bilt gaat het zelfs harder dan gemiddeld in Nederland. Dit leidt tot schrijnende situaties. We zijn nu inmiddels zo ver dat voor een enkel huurhuis wat vrijkomt wel 150 reacties van woningzoekenden binnenkomen. In de regio rondom Utrecht moeten meer dan 100.000 woningen worden gebouwd om de problemen op de woningmarkt alleen al niet nog erger te maken, anders sluiten we straks definitief de deur voor de leraren, brandweer, winkeliers. De 'gewone’ mensen die we zo hard nodig hebben.

Waar wil het college gaan bouwen?

Het college heeft 13 plekken binnen de bebouwde kom van De Bilt, Bilthoven, Groenekan en Hollandsche Rading aangewezen. Daarnaast wil het college in overleg met de provincie om op twee plaatsen buiten de bebouwde kom te mogen bouwen, waaronder een nog nader te bepalen locatie bij Maartensdijk. Op de pagina Investeren in nieuwe woningen vindt u per dorp een overzichtskaartje.

Ik mis de Schapenweide in het rijtje. Waarom gaat het college daar niet bouwen?

De Schapenweide was oorspronkelijk bestemd voor het vestigen van kennisinstellingen op het gebied van life sciences en niet voor woningbouw. Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld hier ook 150 woningen te laten bouwen. Deze locatie staat niet in het overzicht omdat de grond niet van de gemeente is.

Waarom wil het college natuur opofferen voor huizen?

Dat wil het college niet. Door binnen woonwijken te bouwen, sparen we juist natuur. Er wordt binnen geen enkel natuurgebied gebouwd. De raad ziet in dat er gebouwd moet worden en heeft het college de opdracht gegeven om woningbouwlocaties aan te wijzen in alle kernen, ook binnen het dorp op groenlocaties.

Hoeveel woningen komen er op locatie X?

Er is een indicatieve berekening gemaakt per locaties. Dat zou in de te volgen ruimtelijke procedures nog kunnen wijzigen. Vooralsnog gaat het om de volgende aantallen sociale- en middenhuur woningen:

Locatie Capaciteit Sociale huur Midden huur Overig Type
Abt Ludolfweg 12 9 3 - gestapeld
Bachlaan 34 - - 34 gestapeld
Begraafplaats 42 28 14 - gestapeld
Berlagelaan, driehoek 16 8 8 - gestapeld
Biltsche meertje 24 18 6 - gestapeld
Henrica van Erpweg 8 6 2 - eengezins
Jachtlaan 12 12 - - gestapeld
Oranje Nassaulaan 18 - - 18 gemengd
Rembrandtplein 2 - - 2 eengezins
Schaapsdrift 1 - - 1 eengezins
Sperwerlaan 18 18 - - gestapeld
Vijverlaan 7 - - 7 eengezins
Zonneplein 18 14 4 - gestapeld
Totaal 212 113 37 62  

Hoeveel woningen wil het college gaan bouwen?

Samen met de al bestaande plannen bieden de beoogde woningbouwlocaties ruimte aan meer dan 845 woningen waarvan 450 sociale huurwoningen.

Wanneer worden die woningen gebouwd?

Dat is nog niet bekend. De sociale huurwoningen moeten voor 2030 gebouwd zijn.

Waarom legt de gemeente geen grote woonwijk aan in het buitengebied?

Zo lang we niet alle inspanningen geleverd hebben om de mogelijkheden binnen de bebouwde kom te benutten, zal de provincie geen toestemming geven om landelijk of bosgebied op te offeren. Bouwen buiten de bebouwde kom zou betekenen, dat we op een grootschalige manier het landschap, natuur en weiden zouden gaan opofferen. Daar ligt nu niet de voorkeur van het college.

Wordt de wachtlijst voor een huurhuis dan korter?

Ook als het college alle plannen uitgevoerd heeft, zal het moeilijk blijven om een woning te vinden, omdat de gemeente De Bilt in een aantrekkelijke regio ligt en de vraag blijft toenemen.

Probeert het college door huizen te bouwen dekking te vinden voor tekorten in de gemeentebegroting?

Het voorstel om op deze locaties te gaan bouwen, heeft geen financieel doel voor de gemeentebegroting. De plannen bestaan voor meer dan 70% uit sociale en middenhuur.

Kan ik erover meepraten?

Nieuwe bebouwing verandert de buurt voorgoed. Dat levert weerstand op en dat is begrijpelijk. Daarom staat de deur wagenwijd open om daartegen in het geweer te komen, met respect voor ieders belangen. Uw mening doet ertoe. Demonstreer, stel vragen, maak gebruik van uw spreekrecht en vertel de gemeente hoe het anders kan.

De gemeenteraad praat op 28 november 2019 over de plannen, nadat de raadscommissie er op 14 november over heeft gesproken. Vóór de behandeling in de commissie kunt u op drie avonden inspreken:

  • Maandag 28 oktober voor de locaties: de Abt Ludolfweg en de Henrica van Erpweg in De Bilt, begraafplaats Brandenburg en het Zonneplein in Bilthoven en de Schaapsdrift in Hollandsche Rading.
  • Dinsdag 5 november voor de locaties Bachlaan, Biltsche Meertje, Oranje Nassaulaan en Rembrandtplein in Bilthoven.
  • Dinsdag 12 november voor de locaties Berlagelaan driehoek, Jachtlaan en Sperwerlaan in Bilthoven en de Vijverlaan in Groenekan.

U kunt zich tot uiterlijk 24 uur van tevoren voor één van de inspraakavonden aanmelden bij de griffie van de gemeenteraad via raadsgriffie@debilt.nl. Alle avonden zijn openbaar en vinden plaats in de Mathildezaal van het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven. De avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot uiterlijk 23.00 uur.

Wat doet de gemeenteraad met de reacties?

De gemeenteraad betrekt uw bijdrage bij zijn besluitvorming.

Goed dat het college informeert en dat ik mijn mening mag geven, maar wanneer kan ik écht invloed uitoefenen op het bouwplan bij mij in de buurt?

Het is goed om ons te realiseren, dat we nog maar aan het begin staan van een ruimtelijk proces. We wachten af hoe de gemeenteraad over het voorstel van het college beslist. Wanneer een locatie bij u in de buurt in ontwikkeling gaat en een plan concreet wordt, wordt u daarbij betrokken.

Waar kan ik meer informatie vinden?

De raadsstukken vindt u op de website debilt.raadsinformatie.nl. Gebruik als zoekterm ‘woningbouwlocaties’ en dan staan de stukken in agenda van de Commissie Openbare Ruimte van 14 november.