Nieuwbouw Islamitisch centrum Bilthoven

De gemeente De Bilt en de Vereniging Marokkaans Islamitische Gemeenschap werken samen aan de nieuwbouwplannen voor een islamitisch cultureel centrum aan de Noorderkroon in Bilthoven. Dit centrum krijgt meerdere functies. 

Eerste paal

De eerste paal van het Islamitisch Cultureel Centrum aan de Noorderkroon in Bilthoven is geslagen op 28 februari 2018. Wethouder Anne Brommersma en het bestuur van de Vereniging De Marokkaanse Islamitische Gemeenschap in De Bilt-Bilthoven sloegen de eerste paal. Inmiddels vordert de bouw en is de verwachting dat het gebouw halverwege 2020 opgeleverd wordt.

De vereniging is al ruim 30 jaar gevestigd aan de Troelstraweg in De Bilt, maar groeit op die locatie uit haar jasje en heeft al sinds 2008 de wens om een nieuw centrum te bouwen. Ongeveer 95 gezinnen zijn lid van de vereniging. De gemeenteraad besloot in 2009 dat nieuwbouw mogelijk is aan de Noorderkroon.

Sociale rol in de wijk

Het nieuwe gebouw wordt een modern islamitisch centrum dat een sociale rol wil vervullen in de wijk. Naast de gebedsruimte, biedt het gebouw ook ruimte voor huiswerkbegeleiding, taalles voor kinderen, cursussen voor vrouwen en een bibliotheek. Er is gekozen voor een compact en bakstenen gebouw dat lager is dan het naastgelegen woongebouw.

Iedereen is welkom

Naar verwachting wordt het Islamitisch Cultureel Centrum halverwege 2020 opgeleverd.  Voorzitter Boutahar: “Na de opening is iedereen die een rondleiding wil krijgen, van harte welkom in het Islamitisch Cultureel Centrum.”

Naast gebedsruimtes heeft het centrum ook ruimtes voor andere activiteiten. Net als op de huidige locatie aan de Troelstraweg, vindt er geen oproep tot gebed plaats. In de andere ruimtes worden activiteiten en themabijeenkomsten georganiseerd, die zowel door moslims als niet-moslims bijgewoond kunnen worden. Deze activiteiten omvatten onder meer huiswerkbegeleiding, opvoedbegeleiding, taalcursussen en hulpverlening. Het organiseren van privéfeesten is in het centrum niet toegestaan. Dit geldt ook voor het vestigen van een commerciële winkelruimte. De Marokkaanse vereniging wil een sociale rol vervullen in de wijk. Na de opening van het centrum zijn niet-moslims die een rondleiding willen krijgen, zijn van harte welkom in het islamitisch centrum.

Vrijdaggebed

Op vrijdag komen de moslims bij elkaar voor het vrijdaggebed. Daaraan voorafgaand houdt de imam een lezing over een sociaal of maatschappelijk onderwerp. Tijdens de lezing worden vaak de algemene tekortkomingen (van de mens) benoemd en de mensen worden er aan herinnerd bewust te zijn van de verantwoordelijkheden die zij hebben voor eigen kinderen, families, vrienden en de samenleving.

Het islamitisch centrum wordt gebouwd aan de Noorderkroon in Bilthoven, in de hoek met de Tweelingen, tegen het spoor. Aan de Noorderkroon is veel openbaar groen en dat groene karakter willen we graag behouden. Voor de bouw van het centrum hoefden geen waardevolle bomen verwijderd te worden.

Op de locatie was eerder een voetbalveldje aanwezig. De gemeente bekijkt of het voormalige voetbalveldje op een andere plek in de wijk kan terugkomen.

Als u denkt: daar wil ik wel over meepraten, neem dan contact op met Albert Noorlander van de gemeente De Bilt, 030 - 228 94 11 of e-mail  a.noorlander@debilt.nl.

Bij het gebouw komt een parkeerplaats voor 22 auto’s. Aan de overkant van de straat, op het binnenterrein van de Tweelingen worden ook nog 7 extra parkeerplaatsen aangelegd. Alle 29 parkeerplaatsen zijn openbaar toegankelijk.

Tijdens de bouwwerkzaamheden kunt u met vragen terecht bij de heer Koksal van Aslantas Management  via telefoon 06 29 25 55 01.

Wilt u meer weten over het islamitisch centrum, kijk dan op de website van de Marokkaanse Vereniging www.moskeearrahman.nl of neem contact op met het bestuur. Dan kan via telefoon 06 10 22 14 51 of per e-mail info@moskeearrahman.nl.