Omgevingsvisie kern De Bilt

De omgevingswet komt eraan. Daarmee wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker maken. Ook biedt de wet straks meer ruimte voor lokale initiatieven en maatwerk.

In de kern De Bilt is de gemeente al aan de slag met een pilotproject. Doel is samen met bewoners, ondernemers, organisaties en directe partners een omgevingsvisie voor het dorp te ontwikkelen.

Waar staan we nu?

Interviews met diverse ‘sleutelfiguren’ uit De Biltse samenleving en met partners van de gemeente leverden ruim 300 vraagstukken op. Op de gebiedsconferentie van 2 oktober 2017 hebben circa 140 bewoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties, de gemeente en haar directe partners in workshops met allerlei uiteenlopende thema’s deze vraagstukken verder uitgewerkt. De opbrengsten zijn verwoord in gespreksonderwerpen met stellingen, waarop iedereen tot in februari 2018 kon reageren. Een aantal van deze onderwerpen is ook besproken met bezoekers van wijkrestaurant Bij de Tijd, de Ricoraad van basisschool De Rietakker en jongeren via jongerenwerk van MENS De Bilt.

Na de verdiepende gesprekken en reacties via de website tekenen zich steeds duidelijker de belangrijkste omgevingsvraagstukken af. Samen met bewoners, ondernemers en organisaties werken we die onderwerpen verder uit in de concept-omgevingsvisie, waarbij we focussen op wat we gezamenlijk willen bereiken en hoe we dat mogelijk kunnen maken. Dit doen we tijdens een of meer brede bijeenkomsten.
In de daaropvolgende fasen zal de ontwerp-omgevingsvisie worden opgeleverd, inspraak en besluitvorming plaatsvinden.

Informatie

Kijk voor uitgebreide informatie op de website debilt.onzeomgevingsvisie.nl.

Naar het overzicht