Onderhoud openbare wegen

De gemeente De Bilt is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Uit de tweejaarlijkse landelijke kwaliteitsmeting blijkt dat een deel van het huidige wegennet aan onderhoud toe is.  
We zijn in oktober 2023 gestart met de werkzaamheden om de wegen veilig en toekomstbestendig te maken met een doorlooptijd tot eind 2024. We houden u op de hoogte via de pagina planning op de website.

Huidig onderhoudsniveau wegennet

De gemeente heeft de zorgplicht om de openbare wegen te onderhouden. De totale oppervlakte van de verharde en onverharde wegen bedraagt respectievelijk 1,9 km2 en 140.000m2. Voor de instandhouding van de kwaliteit van het wegennet hanteert de gemeente de landelijke norm. Iedere twee jaar worden door een onafhankelijk bureau de wegen geïnspecteerd. Bij een deel ervan is het wegennet aan onderhoud toe.

De komende maanden is er in de verschillende kerngebieden aandacht voor het wegennet. Het gaat hier om het geheel of gedeeltelijke herstraten van elementverhardingen en het geheel of gedeeltelijk vervangen van asfaltdeklagen

Ook wordt er gewerkt aan voet- en fietspaden rondom openbare voorzieningen, zorgcentra en wandelgebieden.

Door de gevolgen van klimaatveranderingen worden we steeds meer geconfronteerd met extreme weersomstandigheden. Bij het beheer van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met het verminderen van verhard oppervlak, om zo meer ruimte te geven aan groen.

De rotondes worden zoveel mogelijk uitgevoerd in betonverharding die goed bestand is tegen het verkeer en zware belastingen. Het gebruikte materiaal is 100% recyclebaar.

Alle parkeervakken worden waterdoorlatend ingericht en de bermen worden zo ingericht om de biodiversiteit te versterken.

  Weg Kern Start Einde
1 Nedereindse Vaartdijk Westbroek 30 november 2023 7 december 2023
2 Achterweteringseweg Maartensdijk 4 december 2023 15 december 2023

Informatie over bereikbaarheid en hinder tijdens de werkzaamheden.

1. Nedereindse Vaartdijk – Westbroek

Uitvoering 30 november vanaf 7.00 uur

De start van de werkzaamheden is op donderdag 30 november vanaf 07.00 uur en deze zijn, naar verwachting, op donderdag 7 december om 17.00 uur afgerond. Gedurende deze dagen wordt er alleen overdag gewerkt. De werkzaamheden vinden plaats op de Nedereindse Vaartdijk.

Bereikbaarheid

Tussen 30 november en 7 december is de weg tussen 7.00 en 17.00 uur afgesloten voor alle doorgaande verkeer. Hiervoor is er een omleidingsroute. Tijdens de werkzaamheden is bestemmingsverkeer wel toegestaan en kunt u onder begeleiding van verkeersregelaars uw woning bereiken. Boven de genoemde tijden is de weg wel toegankelijk, maar met enige hinder.

We verzoeken u tijdens de werkzaamheden de weg met gepaste snelheid te passeren, zodat wegwerkers veilig kunnen werken. 

Geluidsoverlast

De werkzaamheden zullen plaatsvinden tussen 7.00 – 17.00 uur. Tijdens de werkzaamheden kunt u de nodige geluidsoverlast ondervinden. We hebben met de aannemer afgesproken om deze tot een minimum te beperken. Buiten de werktijden zal de aannemer zorgdragen dat het wegvak opgeruimd en veilig te gebruiken is voor al het bestemmingsverkeer.

Afvalinzameling

Het reguliere schema wordt aangehouden. U kunt uw container gewoon aan de weg zetten. De aannemer zorgt voor de verdere afhandeling. Wilt u zo vriendelijk zijn de container te voorzien van uw huisnummer?

Openbaar vervoer

In de avonduren zal het openbaar vervoer een aangepaste route rijden. Kijk voor een actueel overzicht op de pagina Werken aan de weg.

Hulpdiensten:

Voor aanvang van de werkzaamheden worden de hulpdiensten op de hoogte gesteld en blijft uw woning, in geval van nood, altijd bereikbaar.

2. Achterweteringseweg – Maartensdijk

Uitvoering 4 december vanaf 6.30 uur

De start van de werkzaamheden is op maandag 4 december vanaf 06.30 uur en deze zijn, naar verwachting, op vrijdag 12 december om 17.00 uur afgerond. Gedurende deze dagen wordt er alleen overdag gewerkt. De werkzaamheden vinden plaats op de Achterweteringseweg tot aan de Korssesteeg.

Bereikbaarheid

Tussen 4 december en 12 december is de weg afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het bestemmingsverkeer is wel toegankelijk, maar met enige hinder. Op 7 en 8 december tussen 6.30 en 17.00 uur is de weg afgesloten voor alle verkeer. Hiervoor is er een omleidingsroute. Uw woning kunt u op deze dagen en tijdstippen alleen te voet bereiken.

Vanaf 11 tot en met 15 december worden de inritten hersteld, zodat ze weer aansluiten op de nieuwe asfaltverharding. Uw woning is dan uiteraard toegankelijk, maar met enige hinder.

We verzoeken u tijdens de werkzaamheden de weg met gepaste snelheid te passeren, zodat wegwerkers veilig kunnen werken. 

Geluidsoverlast

De werkzaamheden zullen plaatsvinden tussen 6.30 tot 17.00 uur. Tijdens de werkzaamheden kunt u de nodige geluidsoverlast ondervinden. We hebben met de aannemer afgesproken om deze tot een minimum te beperken. Buiten de werktijden zal de aannemer zorgdragen dat het wegvak opgeruimd en veilig te gebruiken is voor al het bestemmingsverkeer.

Afvalinzameling

Het reguliere schema wordt aangehouden. U kunt uw container gewoon aan de weg zetten. De aannemer zorgt voor de verdere afhandeling. Wilt u zo vriendelijk zijn de container te voorzien van uw huisnummer?

Hulpdiensten

Voor aanvang van de werkzaamheden worden de hulpdiensten op de hoogte gesteld en blijft uw woning, in geval van nood, altijd bereikbaar.

Via de BouwApp kunt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden. Heeft u een vraag of een opmerking? Stel deze in de BouwApp via ‘contact’ en u ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie. De BouwApp wordt beheerd door Meijerink Wegenbouw.

BouwApp installeren

  • De BouwApp kunt u downloaden door de onderstaande QR-code te scannen of via de app stores van Google Play of Apple
  • Zoek in de app naar ‘asfaltonderhoud 2023 De Bilt’
  • Open het project en klik op ‘volgen’

Heeft u vragen over de uitvoering of valt u iets op tijdens de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder:

Meijerink Wegenbouw
Arjan Oskam
E-mail: arjan@meijerinkbv.nl

Daarnaast kunt u contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente:

Jan van den Akker
E-mail: j.vandenakker@debilt.nl