Ontwikkeling Buys Ballotweg De Bilt

Het gebied rondom de Buys Ballotweg in De Bilt wordt opnieuw ontwikkeld. Er wordt een Integraal Kindcentrum (IKC) gebouwd met daarin basisschool De Regenboog, buitenschoolse opvang en mogelijk een peutergroep van Kinderopvang De Bilt. Ook komt er een nieuwe gymzaal. Op termijn krijgt de openbare ruimte een opknapbeurt.

Naar het overzicht