Ontwikkeling Buys Ballotweg De Bilt

Het gebied rondom de Buys Ballotweg in De Bilt wordt opnieuw ontwikkeld. Er wordt een Integraal Kindcentrum (IKC) gebouwd met daarin basisschool De Regenboog, buitenschoolse opvang en mogelijk een peutergroep van Kinderopvang De Bilt. Ook komt er een nieuwe gymzaal. Op termijn krijgt de openbare ruimte een opknapbeurt.

Dankzij goed overleg tussen Stichting Delta (bestuur Regenboog) en de gemeente De Bilt is na een nieuwe marktconsultatie en een derde aanbestedingsronde, door de gemeenteraad het finale besluit genomen dat de nieuwbouw van IKC Regenboog kon starten. In december 2018 is de opdracht voor verdere uitwerking en bouw gegund aan Van Norel Bouwgroep.

De werkzaamheden zijn in april 2019 gestart met de sloop van het oude schoolgebouw. Volgens de laatste planning zal IKC Regenboog in juli 2020 in gebruik worden genomen.

Als de deuren opengaan wordt er gewerkt vanuit één kindvisie voor onderwijs en opvang, opgesteld door de school en Stichting Kinderopvang De Bilt.

Aan de Buys Ballotweg ter hoogte van de Eurusweg en op de hoek van de Hessenweg en de Eurusweg wil ontwikkelaar PlanVast woningen realiseren. Het plan omvat een zestal grondgebonden rijwoningen aan de Buys Ballotweg en een appartementengebouw op de hoek van de Hessenweg – Eurusweg met hierin ruimte voor detailhandel en/of wonen op de begane grond en een tweetal appartementen op de verdiepingen.

Omgevingsvergunning verleend

Voor de ontwikkeling heeft de gemeenteraad in 2017 een ruimtelijk kader vastgesteld. Vervolgend heeft de ontwikkelaar een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze vergunning heeft de gemeente verleend en is najaar 2018 onherroepelijk geworden. De ontwikkelaar is nu bezig met de bouwvoorbereidingen en hoopt in maart 2019 te kunnen starten met de bouw. De bouw zal naar verwachting een jaar in beslag nemen.

Buys Ballotweg en IKC De Regenboog

Projectleider gemeente: Wim Ruiterkamp
Telefoon: 030 - 228 95 52
E-mail: w.ruiterkamp@debilt.nl

Eurusweg

Ontwikkelaar PlanVast: Ronald Vos
Telefoon: 06 -12 96 73 82
E-mail: info@planvast.nl

Projectleider gemeente: Marianne van Ammers
Telefoon: 030 - 228 94 25
E-mail: m.vanammers@debilt.nl