Ontwikkeling woningbouw omgeving H.F. Witte Centrum De Bilt

Op 30 maart 2017 is een motie aangenomen door de gemeenteraad voor de omgeving rondom het H.F. Witte Centrum in De Bilt. De motie betreft het met spoed realiseren van sociale huurwoningen in de omgeving van het H.F. Witte Centrum.

Op 18 mei 2017 heeft de gemeenteraad  aanvullend de motie aangenomen om de planvorming voor renovatie/nieuwbouw van het sporthal De Bilt aan de Marie Curieweg bij de gebiedsontwikkeling rondom H.F. Witte Centrum mee te nemen. In uitvoering van de moties werken wij momenteel aan de ontwikkeling van de programmatische- en ruimtelijke kader voor de mogelijkheden van sociale woningbouw in de omgeving van het H.F. Witte Centrum.

Naar het overzicht