Particulier initiatief Utrechtseweg 341 De Bilt

Projectontwikkelaar Verwelius ontwikkelt woningbouw op de Utrechtseweg.

De gemeente De Bilt en projectontwikkelaar Verwelius zijn in 2016 gestart met de verkenning van mogelijkheden voor woningbouw op de locatie Utrechtseweg 341 in De Bilt. Het gaat om het voormalig Hessingterrein.

Vervolgens zijn de ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld in overleg met betrokkenen. Dit zijn de stedenbouwkundige en landschappelijke randvoorwaarden waar de herontwikkeling aan moet voldoen.

Op 29 november 2018 zijn de ruimtelijke randvoorwaarden vastgesteld door de gemeenteraad. De volgende stap is het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan en de uitwerking van de ruimtelijke doorvertaling naar een (schets) ontwerp.

Participatie

Tijdens de bestemmingsplanprocedure zullen geïnteresseerden en belanghebbenden geïnformeerd worden over de voortgang via deze website. Na het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan wordt er een informatieavond georganiseerd om het bestemmingsplan toe te lichten.

Door middel van werksessies hebben belanghebbenden meegedacht over de mogelijkheden op het terrein. Alle reacties die zijn binnengekomen zijn gebundeld en afgewogen. Vervolgens heeft de gemeente de concept ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld. Op basis van de randvoorwaarden heeft de projectontwikkelaar een ruimtelijke doorvertaling gemaakt. De concept ruimtelijke randvoorwaarden en de doorvertaling zijn gepresenteerd aan belanghebbenden tijdens informatieavonden.  

Contact

Projectleider: Ben van der Waal

Telefoon: 030 - 228 94 11

E-mail: b.vanderwaal@debilt.nl

Naar het overzicht