Particulier initiatief Utrechtseweg 341 De Bilt

Projectontwikkelaar Verwelius ontwikkelt woningbouw op de Utrechtseweg.

De gemeente De Bilt en projectontwikkelaar Verwelius zijn in 2016 gestart met de verkenning van mogelijkheden voor woningbouw op de locatie Utrechtseweg 341 in De Bilt. Het gaat om het voormalig Hessingterrein.

Vervolgens zijn de ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld in overleg met betrokkenen. Dit zijn de stedenbouwkundige en landschappelijke randvoorwaarden waar de herontwikkeling aan moet voldoen.

Op 29 november 2018 zijn de ruimtelijke randvoorwaarden vastgesteld door de gemeenteraad. De volgende stap is het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan en de uitwerking van de ruimtelijke doorvertaling naar een (schets) ontwerp.

Tijdens de bestemmingsplanprocedure zullen geïnteresseerden en belanghebbenden geïnformeerd worden over de voortgang via deze website. Na het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan wordt er in het najaar van 2020 een informatieavond of een aantal informatieavonden georganiseerd om het bestemmingsplan toe te lichten. Daarna wordt het bestemmingsplan afgerond en aan de gemeenteraad ter besluitvorming aangeboden.

Naar het overzicht