Proef kentekencamera Korssesteeg Westbroek

Tussen 1 december 2018 en 1 april 2019 heeft de gemeente De Bilt met een proef gekeken of een camerasysteem aan de Korssesteeg in de spitsuren sluipverkeer door Westbroek kan tegengaan.

Resultaat hiervan was bemoedigend. De hoeveelheid sluipverkeer in de spitsperioden is substantieel gedaald van 1244 auto’s (april 2018) tot ±400 auto’s, waarvan 33% bovendien geen ontheffing heeft. De resultaten van de proef zijn besproken met de werkgroep verkeersveiligheid Westbroek op 16 juli 2019. Aangegeven is dat met deze uitkomsten veel belang wordt gehecht aan een vervolg. Dit is de gemeente technisch, organisatorisch en juridisch aan het voorbereiden.

Aanleiding

Op de smalle wegen in en buiten Westbroek moeten fietsers, auto’s en vrachtverkeer goed rekening met elkaar houden om elkaar veilig te kunnen passeren. Dat leidt soms tot hachelijke situaties, met name in de drukke ochtend- en avondspits. Ook automobilisten zonder ontheffing rijden tijdens deze uren over de Korssesteeg. De leefbaarheid in het dorp lijdt onder dit sluipverkeer.

Het dorpsberaad heeft in overleg met een groep bewoners en ondernemers het initiatief genomen om samen met medewerkers van de gemeente een werkgroep Verkeersveiligheid te vormen. Hun inspanningen hebben tot de cameraproef geleid. Het inrijverbod tijdens de spits geldt al sinds 2009.

Vervolg

Om het daadwerkelijk invoeren van het camerasysteem mogelijk te maken, zijn een aantal stappen nodig:

  • Toestemming vragen aan het Openbaar Ministerie (OM)
  • Ontheffingenbeleid aanpassen zodat bezoekers die winkels tijdens de spitsperiode bezoeken ook een dagontheffing kunnen aanvragen
  • Implementatie van deze werkwijze

De verwachting is dat in we februari de toestemming van het OM krijgen. Dan wordt ook een nieuw ontheffingenbeleid van kracht (met overgangsperiode voor bestaande ontheffingen), waarna vanaf maart de waarschuwingsperiode kan ingaan. Na deze waarschuwingsperiode zullen overtreders worden beboet.

Kenteken doorgeven

De camera herkent kentekens, die vooraf zijn ingevoerd. Echter, niet alle kentekens van ontheffinghouders zijn bekend. Het kenteken komt in een database zodat de camera het voertuig herkent als één met een ontheffing voor het inrijverbod.

Houders van een ontheffing voor het inrijverbod kunnen hun kenteken doorgeven via de pagina 'Ontheffing gesloten verklaring'.

Privacy

De persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld conform de privacywetgeving. De gegevens worden maximaal 72 uur bewaard en daarna verwijderd of geanonimiseerd. De toestemming om de gegevens te bewaren, kan door de ontheffinghouder op elk moment gestopt worden. Vanaf dat moment worden de gegevens niet meer gebruikt.

Naar het overzicht