Proef kentekencamera Korssesteeg Westbroek

Tussen 1 december 2018 en 1 april 2019 onderzoekt de gemeente De Bilt of een camerasysteem aan de Korssesteeg in de spitsuren sluipverkeer door Westbroek kan tegengaan.

Onderzocht wordt of het reeds geldende inrijverbod tijdens de ochtend- en avondspits met een camera beter gehandhaafd kan worden. De resultaten worden ook gebruikt om het systeem van ontheffingen en de bebording langs de Korssesteeg te verbeteren. Een aantal ondernemers neemt deel aan de proef.

Aanleiding

Op de smalle wegen in en buiten Westbroek moeten fietsers, auto’s en vrachtverkeer goed rekening met elkaar houden om elkaar veilig te kunnen passeren. Dat leidt soms tot hachelijke situaties, met name in de drukke ochtend- en avondspits. Ook automobilisten zonder ontheffing rijden tijdens deze uren over de Korssesteeg. De leefbaarheid in het dorp lijdt onder dit sluipverkeer.

Het dorpsberaad heeft in overleg met een groep bewoners en ondernemers het initiatief genomen om samen met medewerkers van de gemeente een werkgroep Verkeersveiligheid te vormen. Hun inspanningen hebben tot de cameraproef geleid. Het inrijverbod tijdens de spits geldt al sinds 2009.

Proef

Tussen 1 december 2018 en 1 april 2019 plaatst de gemeente een camera langs de Korssesteeg om het gemotoriseerde verkeer tijdens de spitsuren te registreren. De camera registreert tijdens de spits de kentekens van voertuigen die in beide richtingen passeren. Passanten worden met een tekstkar gewaarschuwd dat de proef is begonnen.

De werkgroep verwacht daarom al tijdens de proef een afname van het autoverkeer in de spitsuren. De proef is ook bedoeld om goed inzicht te krijgen in het systeem van ontheffingen, deze blijft tijdens de proef onveranderd. Verder zal een aantal ondernemers de mogelijkheid worden geboden via de digitale weg tijdelijke ontheffingen voor hun bezoekers aan te vragen.

Kenteken doorgeven

De camera herkent kentekens, die vooraf zijn ingevoerd. Echter, niet alle kentekens van ontheffinghouders zijn bekend. Het kenteken komt in een database zodat de camera het voertuig herkent als één met een ontheffing voor het inrijverbod.

Houders van een ontheffing voor het inrijverbod kunnen hun kenteken doorgeven via de pagina 'Ontheffing gesloten verklaring'.

Privacy

De persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld conform de privacywetgeving. De gegevens worden maximaal 72 uur bewaard en daarna verwijderd of geanonimiseerd. De toestemming om de gegevens te bewaren, kan door de ontheffinghouder op elk moment gestopt worden. Vanaf dat moment worden de gegevens niet meer gebruikt.

Naar het overzicht