Reconstructie Nachtegaallaan Bilthoven

De gemeente laat werkzaamheden in de Nachtegaallaan uitvoeren, die nodig zijn voor de ontwikkeling van het Vinkenplein en voor de herinrichting van de Nachtegaallaan zelf.

Vooruitlopend op de werkzaamheden passen de nutsbedrijven hun kabels en leidingen voor gas, water en elektra aan. De bomen moeten wijken en zullen vervangen worden. Afgestemd op de voortgang van het Vinkenplein vernieuwt de gemeente de riolering in de laan. Als al het ondergrondse werk gedaan is en het Vinkenplein bijna klaar is, dan wordt de laan opnieuw ingericht inclusief nieuwe bomen.

Activiteit Periode
Aanpassen kabels en leidingen Gereed
Opstellen ontwerp 2020
Vernieuwing riolering 2021
Herinrichting 2021

Omdat we niet het risico willen lopen dat een nieuw wegdek wordt kapot gereden door zwaar verkeer rond de werkzaamheden aan het Vinkenplein, wachten we met het vervangen van de riolering en het opnieuw inrichten van de Nachtegaallaan tot het Vinkenplein nagenoeg klaar is. Dat betekent dat we – na het rooien van de bomen en het vernieuwen van de kabels en leidingen – de sleuven en gaten tijdelijk bestraten. Het vervangen van de riolering en de herinrichting is afhankelijk van de ontwikkeling van het Vinkenplein.

De eerste zichtbare werkzaamheden bestaan uit het rooien van de bomen. Deze bomen zitten tegen het einde van hun levenscyclus. Zodra de werkzaamheden op het Vinkenplein ten einde raken, komen er jongere exemplaren voor terug. Door het rooien en herplanten van de bomen lossen we ook het probleem van de worteldruk op. De oude bomen zijn zo dik geworden, dat zij intussen deels in het wegdek staan en deels het voetpad blokkeren. Fietsers moeten hier omheen slingeren met alle risico’s voor het achterop rijdende verkeer. Hetzelfde geldt voor mensen die slecht ter been zijn of met een rolstoel of wandelwagen via de straat bomen moeten passeren. In de loop der jaren is dit verergerd door de dikke wortels, die het wegdek omhoog drukken. Deze problemen behoren straks allemaal tot de verleden tijd.

Tijdens de werkzaamheden blijven de woningen bereikbaar voor de bewoners en hulpdiensten. Dat geldt ook voor de bewoners van Plein Vogelzang van wie de straat alleen via de Nachtegaallaan ontsloten is.

De werkzaamheden in de Nachtegaallaan bieden een kans om fris tegen de herinrichting aan te kijken. Onze standaard aanpak zou zijn om de laan netjes af te werken met dezelfde soort bomen en betonklinkers in plaats van asfalt. Maar misschien hebben de omwonenden wel andere ideeën en kunnen we samen kijken wat hiervan te realiseren is voor zover de gemeentelijke portemonnee dat toelaat. Begin 2019 nodigt gemeente De Bilt aanwonenden uit om hierover samen met straatgenoten en medewerkers van de gemeente van gedachten te wisselen.

Projectleider: Ewout Dekker

Telefoon: 030 - 228 96 10

E-mail: e.dekker@debilt.nl