Riolering Hobbemalaan Bilthoven

In de tweede helft van 2021 vervangt de gemeente de verouderde riolering in de Hobbemalaan, in gedeelte tussen de Gezichtslaan en de Frans Halslaan.

De staat van het riool is slecht en moet vervangen worden. 
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd waarbij de verharding wordt opgebroken, de riolering wordt vervangen - inclusief de huisaansluitingen tot de erfgrens - waarna er weer verharding wordt aangebracht. Tevens worden de lichtmasten voorzien van LED-verlichting. De bomen blijven behouden.
De werkzaamheden zijn gegund aan aannemer Hendrikse Wegenbouw uit Soest. Vanaf eind augustus start de uitvoering vanaf het kruispunt met de Frans Halslaan.

Aannemer Hendrikse werkt momenteel de planning en fasering van de uitvoering uit. Het streven is om eind augustus te starten met de uitvoering vanaf het kruispunt met de Frans Halslaan.
Hendrikse zal de omwonenden daarover verder per brief informeren. 
Tegen die tijd vindt u de globale uitvoeringsplanning en -fasering ook hier op de gemeentelijk website.

Global fasering en uitvoeringsplanning Hobbemalaan:

Fase 1: Kruispunt Frans Halslaan 
Start: 23 augustus (week 34) 

Fase 2: Hobbemalaan vanaf kruispunt Frans Halslaan (deel 1)
Start: 6 september (week 36)

Fase 3: Hobbemalaan (deel 2) tot en met kruispunt Gerard Terborchlaan
Start: 4 oktober (week 40)

Fase 4: Hobbemalaan (deel 3)  vanaf kruispunt Gerard Terborchlaan
Start: 25 oktober (week 43) 

Fase 5: Hobbemalaan (deel 4) tot en met kruispunt Vermeerlaan
Start: 15 november (week 46)

Fase 6: Hobbemalaan (deel 5) tussen kruispunt Vermeerlaan en kruispunt Gezichtslaan, linkerhelft
Start: 10 januari (week 2)

Fase 7: Hobbemalaan (deel 6) tussen kruispunt Vermeerlaan en kruispunt Gezichtslaan, rechterhelft
Start: 31 januari (week 5)

Fase 8: Hobbemalaan (deel 7) kruispunt Gezichtslaan
Start: 21 februari (week 8)

Beoogde voltooiing werkzaamheden week 12

Op de kaart van de werkzaamheden (pdf, 308 KB) kunt u de verschillende faseringen terugvinden.

De woningen aan de Hobbemalaan blijven altijd te voet bereikbaar, maar de weg wordt wel in delen tijdelijk afgesloten voor autoverkeer. Houdt u er dus rekening mee, dat u uw auto een tijdje elders moet parkeren of moet omrijden. De aannemer zal u ook daarover tijdig informeren. De woningen blijven voor hulpdiensten te allen tijde bereikbaar.

Heeft u vragen over de uitvoering of valt u iets op tijdens de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Hendrikse: 

Uitvoerder van Hendrikse: Renaldo Verheij
Telefoon    : 06 20 59 59 58
E-mail     : r.verheij@hendrikse-wegenbouw.nl

Daarnaast kunt u contact opnemen met de gemeente:

Toezichthouder van de gemeente: Jan van den Akker
Telefoon    : 030 – 22 89 198 
E-mail    : j.vandenakker@debilt.nl

Projectleider van de gemeente: Ewout Dekker
Telefoon    : 030 - 22 89 411
Email        : e.dekker@debilt.nl