Riolering Hobbemalaan Bilthoven

In de tweede helft van 2021 vervangt de gemeente de verouderde riolering in de Hobbemalaan, in gedeelte tussen de Gezichtslaan en de Frans Halslaan.

De staat van het riool is slecht en moet vervangen worden. 
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd waarbij de verharding wordt opgebroken, de riolering wordt vervangen - inclusief de huisaansluitingen tot de erfgrens - waarna er weer verharding wordt aangebracht. Tevens worden de lichtmasten voorzien van LED-verlichting. De bomen blijven behouden.
De werkzaamheden zijn gegund aan aannemer Hendrikse Wegenbouw uit Soest. Vanaf eind augustus start de uitvoering vanaf het kruispunt met de Frans Halslaan.

Naar het overzicht