Riolering Molenwiek-Bovenkruier e.o. Maartensdijk

In Maartensdijk vervangt in het najaar van 2020 de gemeente de verouderde riolering in de straten Molenwiek, Bovenkruier en Maalsteen.

Dit biedt kansen om de straten in de wijk te vernieuwen, de parkeerruimte uit te breiden en de afvoer het regenwater van de riolering af te koppelen en op een natuurlijke manier te laten afvloeien. In de omliggende straten en woonerven Korenmolen, Grondzeiler, Wildvang en Toutenburgerlaan is de riolering nog in goede staat. Daar pakken we wel de bestrating, de openbare verlichting, het groen en de wortelopdruk bij bomen aan.

Een vertegenwoordiging van wijkbewoners is in een werkgroep betrokken bij de nieuwe inrichting van hun wijk. Samen met een ingenieursbureau en de gemeente hebben zij het voorlopige ontwerp van de wijk opgesteld en op een avond aan de genodigde wijkbewoners gepresenteerd. Met hun op- en aanmerkingen is daarna het definitieve ontwerp gemaakt en door het college van B&W in maart 2020 vastgesteld.

De nieuwe inrichting van de wijk is ten opzichte van de oude situatie nagenoeg ongewijzigd, er zijn geen mogelijkheden voor grootschalige herinrichting. Er is wel gekeken hoe de bestaande inrichting kan worden geoptimaliseerd. Dit houdt in: nieuwe openbare led-verlichting, nieuwe bestrating en zeventien extra parkeervakken.

Het Definitief ontwerp (pdf, 6 MB) toont een kaart met een bovenaanzicht (ontwerptekening) van het projectgebied. Dit omvat de straten Molenwiek, Bovenkruier, Maalsteen, Windvang, Korenmolen, Grondzeiler en een deel van de Toutenburglaan. Het gebied wordt omgrensd door de Melkweg in het zuiden en oosten, de Toutenburgerlaan in het westen en de achterzijde van de percelen aan de Valkstraat in het noorden. De straten waar de werkzaamheden plaatsvinden, zijn geaccentueerd, inclusief de parkeervakken, plantsoenen en de bomen. Ook de woningen zijn herkenbaar.

Dit gaat er in uw straat gebeuren:

Molenwiek

 • Vervanging van het riool en aanleggen van een tweede rioolbuis voor regenwater
 • Uitbreiding van de parkeerplaats aan de noordzijde met twee vakken en aan de zuidzijde met een. Extra parkeervak in de bocht langs de Melkweg
 • Vernieuwen van de bestrating met betonstraatstenen in de kleur heidepaars en in de parkeervakken in de kleur antraciet
 • Nieuwe grijze betontegels in de voetpaden
 • Rooien van vier bomen en herplanten van een boom langs de parkeerplaats aan de noordzijde en rooien van twee bomen aan de ingang van het parkeervak aan de zuidzijde

Bovenkruier

 • Vervanging van het riool en aanleggen van een tweede rioolbuis voor regenwater
 • Vernieuwen van de bestrating met betonstraatstenen in de kleur heidepaars en in de parkeervakken in de kleur antraciet
 • Herinrichting van de parkeerplaats aan de westzijde waardoor een extra parkeervak ontstaat
 • Nieuwe grijze betontegels in de voetpaden
 • Rooien en herplanten van alle bomen bij de parkeerplaats vanwege wortelopdruk en om de werkzaamheden mogelijk te maken

Maalsteen

 • Vervanging van het riool en aanleggen van een tweede rioolbuis voor regenwater
 • Vernieuwen van de bestrating met betonstraatstenen in de kleur heidepaars en in de parkeervakken in de kleur antraciet
 • Nieuwe grijze betontegels in de voetpaden
 • Rooien en herplanten van alle bomen vanwege wortelopdruk en om de werkzaamheden mogelijk te maken

Windwang

 • Langs het bestaande riool komt een tweede rioolbuis voor regenwater
 • Vernieuwen van de bestrating met betonstraatstenen in de kleur heidepaars en in de parkeervakken in de kleur antraciet
 • Drie extra parkeervakken
 • Rooien van een boom nabij huisnummer 30

Toutenburglaan

 • Langs het bestaande riool komt een tweede rioolbuis voor regenwater
 • Vernieuwen van de bestrating met betonstraatstenen in de kleur heidepaars en in de parkeervakken  in de kleur antraciet
 • Nieuwe grijze betontegels in de voetpaden
 • Drie extra parkeervakken
 • Rooien van twee en herplanten van drie bomen in het groen tussen Toutenburglaan en Korenmolen.

Windvang

 • Langs het bestaande riool komt een tweede rioolbuis voor regenwater
 • Vernieuwen van de bestrating met betonstraatstenen in de kleur heidepaars en in de parkeervakken  in de kleur antraciet
 • Nieuwe grijze betontegels in de voetpaden
 • Drie extra parkeervakken
 • Rooien van vier en herplanten van drie bomen in het groen tussen Toutenburglaan en Korenmolen.

Korenmolen

 • Langs het bestaande riool komt een tweede rioolbuis voor regenwater. Vanaf de Korenmolen wordt het regenwaterriool via de Melkweg doorgetrokken naar de sloot bij het kruispunt Dierenriem
 • Vernieuwen van de bestrating met betonstraatstenen in de kleur heidepaars en in de parkeervakken  in de kleur antraciet
 • Vijf extra parkeervakken

Grondzeiler

 • Langs het bestaande riool komt een tweede rioolbuis voor regenwater
 • Vernieuwen van de bestrating met betonstraatstenen in de kleur heidepaars en in de parkeervakken  in de kleur antraciet
 • Nieuwe grijze betontegels in de voetpaden
 • Een extra parkeervak

Op een aantal locaties moest het groen verwijderd worden i.v.m. de rioleringswerkzaamheden, daarnaast was op een aantal locaties het groen in slechte staat en is deze ook verwijderd. De groenbeheerder stelt een groenplan op. Na de zomer wordt het groenplan door de groenbeheerder aan de bewoners voorgelegd zodat in het komende plantseizoen de nieuwe beplanting kan worden aangebracht.

Hierbij een samenvatting van de fasering van de werkzaamheden

 • Fase 1A: Werkzaamheden vanaf kruispunt Dierenriem/Melkweg tot en met kruispunt Melkweg/Korenmolen in week 41 tot en met 43 (2020)
 • Fase 1B: Werkzaamheden vanaf kruispunt Melkweg/Korenmolen tot en met kruispunt Windvang/Korenmolen in week 43 t/m week 48 (2020)
 • Fase 2: Werkzaamheden vanaf Korenmolen 1 tot en met 13 en Bovenkruier 62 tot en met 74 in week 44 tot en met 50 (2020)
 • Fase 3A: Werkzaamheden vanaf Kruispunt Melkweg/Bovenkruier tot en met kruispunt Molenwiek/Bovenkruier in week 46 tot 51 (2020)
 • Fase 3B: Werkzaamheden bij de speeltuin en aan het groen tussen Maalsteen en Molenwiek in week 49 tot en met week 51 (2020)
 • Fase 4: Werkzaamheden vanaf Bovenkruier 18 tot en met 60 en 21 tot en met 35 in week 2 tot en met 8 (2021)
 • Fase 5A: Werkzaamheden Molenwiek 1 tot en met 13 en 2 tot en met 14 tot kruispunt Melkweg/Molenwiek in week 4 tot en met 10 (2021). Fase 5B: week 21 tot en met week 25 (2021)
 • Fase 6A: Werkzaamheden Molenwiek 15 tot en met 27 en 16 tot en met 34 tot kruispunt Melkweg/Molenwiek, in week 8 tot en met 14 (2021). Fase 6B: week 18 tot en met week 23 (2021)
 • Fase 7: Werkzaamheden Maalsteen en Bovenkruier 41 tot en met 49 in week 24 tot en met week 31 (2021)
 • Fase 8A: Werkzaamheden Toutenburgerlaan en Windvang 2 tot en met 14 in week 14 tot en met 16 (2021)
 • Fase 8B: Werkzaamheden Windvang 16 tot en met 30 tot kruising Windvang/Kievitlaan in week 16 tot en met week 20 (2021)

Na de zomervakantie 2021: Restpunten/afronden bestratingswerkzaamheden. Beplanting wordt in het plantseizoen aangebracht.

Op de kaart van de werkzaamheden (pdf, 2 MB) kunt u de verschillende faseringen terugvinden.

De werkzaamheden zijn in handen van aannemer Agterberg. Zodra de aannemer de planning definitief heeft gemaakt, informeren wij de wijkbewoners.

De precieze planning van de werkzaamheden wordt in  overleg met de aannemer vastgesteld. Uw woning zal altijd te voet bereikbaar blijven, maar de weg wordt wel in delen tijdelijk afgesloten voor autoverkeer. Houdt u er dus rekening mee, dat u uw auto een tijdje elders moet parkeren. De aannemer zal u ook daarover tijdig informeren. De woningen blijven voor hulpdiensten te allen tijde bereikbaar.

In de oude situatie verdwijnt het vieze afvalwater uit huis en het schone regenwater van daken en wegen in dezelfde rioolbuis. Door de klimaatverandering krijgen we steeds vaker met extreme regenval te maken, die de riolering vervolgens niet meteen kan verwerken. Gevolg: water blijft op straat staan. Bovendien hoeft schoon water niet gezuiverd te worden, dus dat scheelt ook capaciteit bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Bij een gescheiden rioolstelsel voert een aparte rioolbuis het regenwater van huizen en wegen af naar sloten. Er komen per woning twee aansluitleidingen: één voor het vuilwater, die op (nabij) de erfgrens aangesloten wordt op de bestaande afvoer van de woning en een aansluiting voor het regenwater die tot de erfgrens wordt aangelegd.

Hierop kunnen bewoners vrijwillig en op eigen kosten hun regenpijp aansluiten. Dit is eenvoudig te doen door de regenpijp af te zagen en een nieuwe leiding vanaf de regenpijp naar de erfgrens aan te leggen. Kijk voor meer informatie over de werking van een gescheiden riool op www.riool.info.

Daarnaast kunt u zelf bijdragen aan het klimaatbestendig maken van uw straat door bijvoorbeeld een regenton te gebruiken of door tegels te vervangen door beplanting. Kijk voor meer informatie op www.operatiesteenbreek.nl.

Woningeigenaren krijgen de gelegenheid om het water van hun huis af te koppelen. Tijdens de uitvoeringsfase neemt de aannemer met elk adres contact op om te inventariseren en nadere afspraken te maken over de aansluiting op het gescheiden stelsel.

Indien u afkoppeling overweegt, kunt u tijdens de uitvoering contact opnemen met de toezichthouder die namens de gemeente de uitvoering begeleidt of de uitvoerder van de aannemer om dit af te stemmen. SSW zal per huurwoning de (on)mogelijkheden bekijken en waar mogelijk de regenpijp afkoppelen.

Heeft u vragen over de uitvoering of valt u iets op tijdens de werkzaamheden?

Dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Agterberg:
Marco Kuipers
E-mail     : molenwiek@agterberg.com
Telefoon  : 030 – 22 015 82

Gemeentelijke Projectleider     
Ewout Dekker
E-mail    : e.dekker@debilt.nl
Telefoon : 030 - 22 89 411