Herinrichting Leyenseweg Bilthoven

Gemeente De Bilt werkt aan de herinrichting van de Leyenseweg. Er worden aanpassingen gedaan aan de riolering, onder andere om wateroverlast tegen te gaan. Daarnaast is het wegdek aan vernieuwing toe en wordt op de Leyenseweg een deel van de doorfietsroute Amersfoort-Utrecht aangelegd.

De Leyenseweg maakt onderdeel uit van de geplande doorfietsroute tussen Amersfoort en Utrecht. Gemeente De Bilt, werkt samen met Provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Soest en Utrecht aan deze 21 kilometer lange route. Dit gebeurt door bestaande fietsroutes te verbeteren en aan elkaar te verbinden. Fietsers kunnen op een doorfietsroute ongehinderd, veilig, snel en comfortabel doorfietsen.
Op de speciale doorfietsroute-site van Provincie Utrecht  staat meer informatie en een inzoombare kaart.

De nieuwe inrichting van de Leyenseweg is samen met aanwonenden uitgewerkt. In totaal zijn er drie plenaire avonden georganiseerd, waarvoor alle aanwonenden zijn uitgenodigd:

Inwoners brachten onder andere de volgende zaken in als belangrijke aandachtspunten voor de herinrichting:

  • Wateroverlast
  • Slecht wegdek
  • De parkeerstroken zijn smal, waardoor er voor het parkeren naast de weg weinig ruimte is. Hierdoor parkeren auto’s gedeeltelijk op het fietspad, waardoor er minder ruimte is voor de fietser. 

Voor verdere aandachtspunten verwijs ik u graag door naar de bovenstaande participatieverslagen.

*Heeft u problemen met het raadplegen van deze bestanden, neem dan contact op met de projectleider  (zie onder Contact).

De plannen worden uitgevoerd in drie fases. Fase 2 en 3 overlappen. 

  • Fase 1: voorbereidende werkzaamheden door nutsbedrijven. Aanpassingen aan de rijbaan in april en mei 2022 (afgerond)
  • Fase 2: werkzaamheden aan het fiets- en voetpad  door nutsbedrijven van 3 juni 2022 tot en met januari 2023 (afgerond)
  • Fase 3: vanaf november wordt er gestart met rioolwerkzaamheden. Deze werkzaamheden duren tot en met  juli 2023

Kruising Leyenseweg tussen 16 en 20 juni afgesloten

Op vrijdagavond 16 juni om 18.00 uur wordt de kruising Soestdijkseweg/Leyenseweg en de Leyenseweg afgesloten voor al het doorgaand verkeer. Op dinsdagochtend 20 juni om 06.00 uur zal de weg weer worden vrijgegeven. De afsluiting geldt vanaf de Boslaan tot aan de Kortelaan. De kruising Boslaan richting het station blijft wel toegankelijk.

Wat gaat er gebeuren?

In het weekend wordt het bestaande asfalt verwijderd, opnieuw aangebracht en voorzien van een nieuwe belijning. Hiermee worden de verschillende rijroutes zichtbaar gemaakt. Ook worden de fietspaden voorzien van rood asfalt en komen er nieuwe verkeerslichten. 

Tijdens de werkzaamheden mogen er geen auto’s geparkeerd worden in de parkeervakken van de Leyenseweg en langs de Soestdijkseweg. U kunt uw auto parkeren op de Driehoek of bij het gemeentehuis. Op beide locaties zijn voldoende parkeerplekken aanwezig.

Verkeer via de Leysenseweg

Voor het verkeer van onder andere de Spoorlaan, Middellaan, Kruislaan, Koppellaan en Prins Hendriklaan is er één ontsluiting vanaf de Spoorlaan richting de rotonde.

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid. De omleiding is aangegeven met borden langs de route. Het gemotoriseerde verkeer wordt omgeleid vanaf de rotonde aan de noordkant van het spoor via de Jan Steenlaan, Jan van Eijcklaan en Massijslaan. Of u volgt de Rembrandtlaan, Rogier van der Weydenlaan, Massijslaan tot aan de Leyenseweg.

Aan de kant van De Bilt wordt geadviseerd om de Groenekanseweg te volgen, vervolgens de 1e Brandenburgerweg, de Hertenlaan en de 2e Brandenburgerweg.

Tijdens de werkzaamheden rijden de buslijnen 58 en 77 een andere route. De bus wordt omgeleid via de 1e Brandenburgerweg, Hertenlaan, 2e Brandenburgerweg, Leyenseweg, Massijslaan, Rogier van der Weydenlaan en de Rembrandtlaan. In tegengestelde richting rijdt de bus over de Jan Steenlaan en vervolgt de weg over de Jan van Eijcklaan en zo verder. 

U kunt van de haltes aan de Hertenlaan en de 2de Brandenburgerweg gebruik blijven maken. Meer informatie vindt u op www.9292ov.nl.

Heeft u vragen over de uitvoering of valt u iets op tijdens de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Hendrikse Wegenbouw:

Hendrikse Wegenbouw:
Renaldo Verhey
Telefoon: 06 20 59 59 58

Daarnaast kunt u contact opnemen met de gemeente:

Projectleider van de gemeente:

Jaccomijn Hilligehekken
Telefoon: 030 - 228 95 44 
E-mail:j.hilligehekken@debilt.nl

Toezichthouder van de gemeente:

Jan van den Akker
Telefoon: 030 – 228 91 98  
E-mail: j.vandenakker@debilt.nl