Riolering vervangen en herinrichting Leyenseweg Bilthoven

De aanleiding voor de herinrichting van de Leyenseweg is het vervangen van de riolering. Daarnaast moet het huidige (slechte) wegdek worden vernieuwd, wateroverlast worden aangepakt en de doorfietsroute worden ontworpen door de Leyenseweg.

De provincie wil zeven nieuwe doorfietsroutes in de regio Utrecht aanleggen. Dit gebeurt door bestaande fietsroutes te verbeteren en aan elkaar te verbinden. Hierdoor kunnen fietsers ongehinderd, veilig, snel en comfortabel doorfietsen. De Leyenseweg in Bilthoven is een door de provincie beoogde schakel in de doorfietsroute van Utrecht naar Amersfoort. Belangrijk om op te merken bij de doorfietsroute is dat het niet een route is die enkel bedoeld is om in zijn geheel te fietsen. Veel mensen zullen de route maar een klein stukje gebruiken. Dit betekent dus dat de route ook lokaal een impuls kan geven voor de fietser. 
Voor de doorfietsroute hanteert de provincie uitgangspunten wat betreft de breedte en de inrichting van de route. Op de speciale doorfietsroute-site van Provincie Utrecht  staat meer informatie en een inzoombare kaart.

Er spelen op dit moment verschillende zaken waardoor herinrichting wenselijk is. Dit zijn:

  • Wateroverlast.
  • Slecht wegdek zowel op de weg als op de fietspaden.
  • Parkeerdruk.
  • De parkeerstroken zijn smal, waardoor er voor het parkeren naast de weg weinig ruimte is. Hierdoor parkeren de auto’s gedeeltelijk op het fietspad, waardoor er minder ruimte is voor de fietser.
  • Geluidsoverlast en trillingen door de oude putten in het wegdek.
  • Hard rijden
  • Gevaarlijke situaties bij de uitritten van de Spoorlaan en de Middellaan op de Leyenseweg .

Door middel van participatie van de aanwonenden heeft de herinrichting van de Leyenseweg vorm gekregen. Er werd tijdens de eerste bijeenkomst de voorkeur uitgesproken om deze avonden plenair in te steken, waarbij alle aanwonenden bij elke bijeenkomst worden uitgenodigd. Er hebben in totaal 3 plenaire avonden plaats gevonden.

De nutsbedrijven zijn 4 april jl. begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. De uitvoerende werkzaamheden zullen op dinsdag 19 april 2022 starten (fase 1). Zij gaan starten in de rijbaan en dat zal maximaal 6 weken duren. Tijdens deze werkzaamheden zal de Leyenseweg gesloten zijn voor doorgaand verkeer. De woningen zijn wel bereikbaar. Na deze 6 weken verplaatsen de werkzaamheden zich naar het fiets- en voetpad (fase 2). Deze werkzaamheden zullen eind januari 2023 afgerond zijn.

Na de zomervakantie, in september 2022, zal de weg wederom afgesloten worden en worden voorzien van een nieuw (gescheiden) riool (fase 3). Deze werkzaamheden zullen 6 à 7 maanden duren. Meer informatie volgt zodra er een aannemer bekend is.

Woningen en bedrijven bereikbaar

Woningen en bedrijven zijn wel bereikbaar. Op het moment zelf moet er gekeken worden of de toegang tot de Leyenseweg via de Soestdijkseweg of via de rotonde kan.
 

De vuilniswagens kunnen in fase 1 en 3 niet overal de straat in. In deze fases moeten kliko’s worden aangeboden op de hoek van de dichtstbijzijnde kruising. In fase 2, als de rijbaan weer bruikbaar is, kunt u gebruik maken van de reguliere parkeerplaatsen. De ondergrondse containers zullen, zoals u gewend bent, gewoon geleegd worden.

De Leyenseweg wordt in deze fase voor maximaal 6 weken afgesloten voor het doorgaand verkeer, de woningen en de bedrijven aan de Leyenseweg en de wijk ten noorden hiervan zullen bereikbaar blijven. Houdt u er wel rekening mee dat de toegang ene keer via de Soestdijkseweg is en de andere keer via de rotonde.
Voor de aanwonenden van de Leyenseweg zal de aannemer tijdig contact opnemen voor werkzaamheden net voor de oprit..De woningen blijven voor hulpdiensten altijd bereikbaar.

Fases

Fase 1: woningen en bedrijven blijven toegankelijk, voor het overige verkeer afgesloten
Fase 2: de Leyenseweg is geopend voor het verkeer. Het fietspad kan afgesloten zijn, de juiste route staat dan op de omleidingsborden.
Fase 3: woningen en bedrijven blijven toegankelijk, voor het overige verkeer afgesloten

Omleidingsroute

Bekijk de omleidingsroute (pdf, 2 MB) . Deze is ook aangegeven langs de weg. 

Tekstvariant van het kaartje:

Het verkeer gaat vanaf de rotonde aan de noordkant van het spoor om vervolgens de Jan Steenlaan, Jan van Eijcklaan, Massijslaan te volgen of de Rembrandtlaan, Rogier van der Weydenlaan, Massijslaan te volgen, om vervolgens bij de Leyenseweg aan te komen. Aan de kant van De Bilt wordt geadviseerd om de Groenekanseweg te volgen, vervolgens de 1e Brandenburgerweg, Hertenlaan en de 2e Brandenburgerweg. 

Heeft u vragen over de uitvoering of valt u iets op tijdens de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Van den Heuvel:

Uitvoerder van Van den Heuvel:
Erik Hanegraaf
Telefoon:  06-53 59 19 82
E-mail: e.hanegraaf@heuvelgroep.nl 

Daarnaast kunt u contact opnemen met de gemeente:

Projectleider van de gemeente:

Jaccomijn Hilligehekken
Telefoon: 030 - 228 95 44 
E-mail:j.hilligehekken@debilt.nl

Toezichthouder van de gemeente:

Jan van den Akker
Telefoon: 030 – 228 91 98  
E-mail: j.vandenakker@debilt.nl