Herinrichting Leyenseweg Bilthoven

In de afgelopen maanden is hard gewerkt om de Leyenseweg in Bilthoven aan te passen aan de veranderende weersomstandigheden en toekomstbestendig te maken. Belangrijke aandachtspunten als wateroverlast, het slechte wegdek en de smalle parkeerstroken zijn meegenomen bij de herinrichting.

Wethouder beheer openbare ruimte, Pim van de Veerdonk, laat u de verschillende wijzigingen zien.

De Leyenseweg maakt onderdeel uit van de geplande doorfietsroute tussen Amersfoort en Utrecht. Gemeente De Bilt, werkt samen met Provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Soest en Utrecht aan deze 21 kilometer lange route. Dit gebeurt door bestaande fietsroutes te verbeteren en aan elkaar te verbinden. Fietsers kunnen op een doorfietsroute ongehinderd, veilig, snel en comfortabel doorfietsen.
Op de speciale doorfietsroute-site van Provincie Utrecht  staat meer informatie en een inzoombare kaart.

De nieuwe inrichting van de Leyenseweg is samen met aanwonenden uitgewerkt. In totaal zijn er drie plenaire avonden georganiseerd, waarvoor alle aanwonenden zijn uitgenodigd:

Inwoners brachten onder andere de volgende zaken in als belangrijke aandachtspunten voor de herinrichting:

  • Wateroverlast
  • Slecht wegdek
  • De parkeerstroken zijn smal, waardoor er voor het parkeren naast de weg weinig ruimte is. Hierdoor parkeren auto’s gedeeltelijk op het fietspad, waardoor er minder ruimte is voor de fietser. 

Voor verdere aandachtspunten verwijs ik u graag door naar de bovenstaande participatieverslagen.

*Heeft u problemen met het raadplegen van deze bestanden, neem dan contact op met de projectleider  (zie onder Contact).

De plannen worden uitgevoerd in drie fases. Fase 2 en 3 overlappen. 

  • Fase 1: voorbereidende werkzaamheden door nutsbedrijven. Aanpassingen aan de rijbaan in april en mei 2022 (afgerond)
  • Fase 2: werkzaamheden aan het fiets- en voetpad  door nutsbedrijven van 3 juni 2022 tot en met januari 2023 (afgerond)
  • Fase 3: vanaf november wordt er gestart met rioolwerkzaamheden. Deze werkzaamheden duren tot en met  juli 2023

Heeft u vragen over de uitvoering of valt u iets op tijdens de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Hendrikse Wegenbouw:

Hendrikse Wegenbouw:
Renaldo Verhey
Telefoon: 06 20 59 59 58

Daarnaast kunt u contact opnemen met de gemeente:

Projectleider van de gemeente:

Jaccomijn Hilligehekken
Telefoon: 030 - 228 95 44 
E-mail:j.hilligehekken@debilt.nl

Toezichthouder van de gemeente:

Jan van den Akker
Telefoon: 030 – 228 91 98  
E-mail: j.vandenakker@debilt.nl