Riolering vervangen en herinrichting Leyenseweg Bilthoven

Gemeente De Bilt werkt aan de herinrichting van de Leyenseweg. Er worden aanpassingen gedaan aan de riolering, onder andere om wateroverlast tegen te gaan. Daarnaast is het wegdek aan vernieuwing toe en wordt op de Leyenseweg een deel van de doorfietsroute Amersfoort-Utrecht aangelegd.

De Leyenseweg maakt onderdeel uit van de geplande doorfietsroute tussen Amersfoort en Utrecht. Gemeente De Bilt, werkt samen met Provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Soest en Utrecht aan deze 21 kilometer lange route. Dit gebeurt door bestaande fietsroutes te verbeteren en aan elkaar te verbinden. Fietsers kunnen op een doorfietsroute ongehinderd, veilig, snel en comfortabel doorfietsen.
Op de speciale doorfietsroute-site van Provincie Utrecht  staat meer informatie en een inzoombare kaart.

Er spelen op dit moment verschillende zaken waardoor herinrichting wenselijk is. Dit zijn:

 • Wateroverlast.
 • Slecht wegdek zowel op de weg als op de fietspaden.
 • Parkeerdruk.
 • De parkeerstroken zijn smal, waardoor er voor het parkeren naast de weg weinig ruimte is. Hierdoor parkeren de auto’s gedeeltelijk op het fietspad, waardoor er minder ruimte is voor de fietser.
 • Geluidsoverlast en trillingen door de oude putten in het wegdek.
 • Hard rijden
 • Gevaarlijke situaties bij de uitritten van de Spoorlaan en de Middellaan op de Leyenseweg .

De nieuwe inrichting van de Leyenseweg is samen met aanwonenden uitgewerkt. In totaal zijn er drie plenaire avonden georganiseerd, waarvoor alle aanwonenden zijn uitgenodigd:

Inwoners brachten onder andere de volgende zaken in als belangrijke aandachtspunten voor de herinrichting:

 • Wateroverlast
 • Slecht wegdek
 • De parkeerstroken zijn smal, waardoor er voor het parkeren naast de weg weinig ruimte is. Hierdoor parkeren auto’s gedeeltelijk op het fietspad, waardoor er minder ruimte is voor de fietser. 

Voor verdere aandachtspunten verwijs ik u graag door naar de bovenstaande participatieverslagen.

*Heeft u problemen met het raadplegen van deze bestanden, neem dan contact op met de projectleider  (zie onder Contact).

De plannen worden uitgevoerd in drie fases. Fase 2 en 3 overlappen. 

 • Fase 1: voorbereidende werkzaamheden door nutsbedrijven. Aanpassingen aan de rijbaan in april en mei 2022 (afgerond)
 • Fase 2: werkzaamheden aan het fiets- en voetpad  door nutsbedrijven van 3 juni 2022 tot en met januari 2023
 • Fase 3: vanaf november wordt er gestart met rioolwerkzaamheden. Deze werkzaamheden duren tot en met  juli 2023

De aannemer zal de werkzaamheden in november starten aan de kant van de rotonde tot aan de Meutelaan. Een definitieve planning volgt spoedig. Enige hinder van de werkzaamheden is helaas niet te vermijden.Wij proberen dit zoveel mogelijk te beperken. Dat doet de gemeente als volgt: 

 • Wegafsluitingen en omleidingsroutes worden tijdig aangekondigd, ook op borden langs de route.
 • Er wordt éénrichtingsverkeer ingesteld op de omleidingsroute voor vracht- en busverkeer. Personenauto’s en busjes kunnen wel in twee richtingen blijven rijden op de omleidingsroute. 
 • Aanwonenden krijgen voor de start van de werkzaamheden een brief toegezonden met praktische informatie over de werkzaamheden, onder meer over afvalinzameling en een aanspreekpunt op de bouwplaats.
 • De aannemer werkt tussen 07.00 uur en 16.30 uur en zorgt voor een ordelijke bouwplaats.

Kaart omleidingsroutes (pdf, 2 MB)

De vuilniswagens kunnen in fase 1 en 3 niet overal de straat in. In deze fases moeten kliko’s worden aangeboden op de hoek van de dichtstbijzijnde kruising. In fase 2, als de rijbaan weer bruikbaar is, kunt u gebruik maken van de reguliere parkeerplaatsen. De ondergrondse containers zullen, zoals u gewend bent, gewoon geleegd worden.

Woningen en bedrijven aan de Leyenseweg en de wijk De Leijen, blijven toegankelijk, maar de weg, fietspad en voetpad zijn tijdelijk afgesloten voor verkeer. 

Fase 1: woningen en bedrijven blijven toegankelijk, de weg is afgesloten voor doorgaand verkeer
Fase 2: de Leyenseweg is geopend voor gemotoriseerd verkeer. Het fietspad en het voetpad is tijdens werkzaamheden afgesloten, de juiste route staat dan op de omleidingsborden.
Fase 3: woningen en bedrijven blijven toegankelijk, de weg is afgesloten voor doorgaand verkeer

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid. De omleiding is aangegeven op borden langs de route. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid vanaf de rotonde aan de noordkant van het spoor via de Jan Steenlaan, Jan van Eijcklaan en Massijslaan. Of u volgt de Rembrandtlaan, Rogier van der Weydenlaan, Massijslaan tot aan de Leyenseweg. Aanwonenden, omwonenden en bezoek kan de eerste tijd nog via de Soestdijkseweg Zuid de Leyenseweg op.

Aan de kant van De Bilt wordt geadviseerd om de Groenekanseweg te volgen, vervolgens de 1e Brandenburgerweg, de Hertenlaan en de 2e Brandenburgerweg. 

Zie kaart omleidingsroutes (pdf, 2 MB)

Busomleiding

Tijdens de werkzaamheden rijden de buslijnen 58 en 77 tijdelijk een andere route. De bus wordt omgeleid via de Anthonie van Leeuwenhoeklaan. De haltes aan de Leyenseweg, Hertenlaan en de 2de Brandenburgerweg komen te vervallen. Busreizigers kunnen gebruik blijven maken van de andere bushaltes op de route, deze zijn te vinden op maximaal 10 minuten lopen of fietsen van vervallen haltes. Meer informatie vinden busreizigers op www.9292ov.nl.

Heeft u vragen over de uitvoering of valt u iets op tijdens de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Van den Heuvel:

Uitvoerder van Van den Heuvel:
Erik Hanegraaf
Telefoon:  06-53 59 19 82
E-mail: e.hanegraaf@heuvelgroep.nl 

Daarnaast kunt u contact opnemen met de gemeente:

Projectleider van de gemeente:

Jaccomijn Hilligehekken
Telefoon: 030 - 228 95 44 
E-mail:j.hilligehekken@debilt.nl

Toezichthouder van de gemeente:

Jan van den Akker
Telefoon: 030 – 228 91 98  
E-mail: j.vandenakker@debilt.nl