Veilig fietsen Jan Steenlaan Bilthoven

De Jan Steenlaan is een belangrijke schakel in het fietsnetwerk van de gemeente De Bilt. Het maakt deel uit van de fietsroute naar nabij gelegen scholen, sportverenigingen en het station én centrum Bilthoven.

De verkeerssituatie op de Jan Steenlaan en omliggende straten staat al geruime tijd in de belangstelling. In overleg met buurtbewoners is de (verkeers-)situatie tegen het licht gehouden en zijn er in 2019 diverse maatregelen genomen om de veiligheid (van met name de vele fietsers) te verbeteren.

Naar het overzicht