Veilig fietsen Jan Steenlaan Bilthoven

De Jan Steenlaan is een belangrijke schakel in het fietsnetwerk van de gemeente De Bilt. Het maakt deel uit van de fietsroute naar nabij gelegen scholen, sportverenigingen en het station én centrum Bilthoven. 

De combinatie van veel fiets- en autoverkeer in combinatie met een onduidelijke weginrichting zorgt soms voor verkeersonveilige situaties. Indien er niet veel fietsverkeer is, wordt er vaak te hard gereden. De gemeenteraad heeft het college in een motie gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken voor een structurele oplossing voor veilig fietsen op de Jan Steenlaan en daarbij geen wijzigingen aan te brengen in de huidige verkeerssituatie alvorens de raad hierover een besluit heeft genomen.

Aansluitend op deze motie hebben de bewonersvereniging Bilthoven Noord, de wijkraad De Leijen en scholen en sportclubs het initiatief genomen om een werkgroep te vormen.

In januari/februari van 2018 hebben de vertegenwoordigers in de werkgroep hun achterban geraadpleegd over de voorkeursoplossing. Elke partij heeft zijn voorkeursoplossing doorgegeven en deze zijn opgenomen in de Startnotitie. Op 9 april 2018 is een informatieavond georganiseerd voor belanghebbenden.

Op dit moment zijn we bezig om te komen tot een gedragen maatregelenpakket op korte- en lange termijn voor de Jan Steenlaan en omgeving. De eerste helft van 2019 dient dit tot besluitvorming te komen.

Naar het overzicht