Veilig fietsen Jan Steenlaan Bilthoven

De Jan Steenlaan is een belangrijke schakel in het fietsnetwerk van de gemeente De Bilt. Het maakt deel uit van de fietsroute naar nabij gelegen scholen, sportverenigingen en het station én centrum Bilthoven.

De verkeerssituatie op de Jan Steenlaan en omliggende straten staat al geruime tijd in de belangstelling. Voor de aanleg van de onderdoorgang Leyenseweg zijn enkele jaren geleden maatregelen genomen voor de doorstroming en veiligheid in de omgeving. Die werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Daarom zijn de eerdere verkeersmaatregelen nog eens tegen het licht gehouden en worden er op korte en lange termijn maatregelen getroffen.

Naar het overzicht