Verkoop vrije kavels Sperwerlaan en Boslaan Bilthoven

Droomt u ervan om een stuk grond te kopen om daarop uw eigen huis te bouwen? Die kans is er nu, op twee mooie bosrijke plekjes in Bilthoven. De gemeente De Bilt verkoopt vrije kavels voor particuliere zelfbouw.

Aan de Sperwerlaan en de Boslaan in Bilthoven heeft de gemeente locaties beschikbaar voor herontwikkeling. Voorheen stonden hier respectievelijk scouting Akoteh en de Van Everdingenschool. De locaties zijn bouwrijp gemaakt, de bestemmingsplannen voor beide locaties zijn onherroepelijk en de locaties zijn juridisch opgeschoond van historische zakelijke rechten en erfdienstbaarheden.

De gemeente hanteert daarbij overigens wel een aantal spelregels. Zo mogen de huizen op de locatie van de oude Van Everdingenschool niet hoger worden dan vijf meter. Op die manier blijft de beleving van het bos zoveel mogelijk intact.

Website

Meer algemene informatie over de verkoop is te vinden op de verkoopwebsite www.bouwenaandebilt.nl. Alle inschrijf- en verkoopstukken staan daar in een zogenaamde dataroom die toegankelijk is na aanmelding.

Naar het overzicht