Herinrichting Versteeglaan Groenekan

In 2020 vervangt de gemeente de verouderde riolering in de Versteeglaan.

Deze werkzaamheden bieden kansen om samen met aanwonenden te kijken naar oplossingen voor de wateroverlast bij langdurige of hevige regenval, de herinrichting van de laan en kansen voor duurzaamheid.

Activiteit Periode    
Voorbereiding en aanleggen wadi februari    
Doodlopende gedeelte richting Copijnlaan februari-maart    
Rondom het veld maart-april    
Tussen de school en de Groenekanseweg april-mei    
Aansluiting Groenekanseweg mei    

De woningen blijven voor hulpdiensten te allen tijde bereikbaar. De Versteeglaan wordt in delen afgesloten voor autoverkeer, maar blijven te voet bereikbaar. Aanwonenden is gevraagd hun auto in voorkomende gevallen een tijdje elders te parkeren.

Bij de ontwikkeling van de plannen voor de herinrichting hebben enkele bewoners en de basisschool vanaf medio 2018 samengewerkt met het adviesbureau en de gemeente. Deze werkgroep besprak de voortgang tijdens twee goed bezochte informatieavonden met de andere aanwezige buurtgenoten, die daar hun opmerkingen konden maken en idee├źn aandroegen. Deze zijn waar mogelijk in het definitieve ontwerp meegenomen, dat eind 2019 is vastgesteld.

In de nieuwe situatie loopt het regenwater af naar het trapveldje in het midden. Daar kan het infiltreren in de bodem, in een zogenaamde wadi. Een nieuw overstortriool richting de sloot voorkomt dat water zich kan verzamelen in het veldje of overstroomt naar de weg. Zo komt de capaciteit van de riolering zoveel mogelijk ten goede van het huishoudelijk afvalwater. Dit is een duurzame, toekomstbestendige oplossing.

Ook de woningeigenaren kunnen helpen om  de capaciteit van het riool zo goed mogelijk te benutten en wateroverlast te voorkomen. Door de regenpijp aan de voorzijde van hun huis af te zagen en aan te sluiten op een gootje. Dat het water van het dak door de voortuin naar het voetpad leidt.

De gemeente draagt bij in de kosten als de bewoner zelf de beplanting verwijdert. Woningcorporatie SSW bekijkt per woning de (on)mogelijkheden en zal waar mogelijk de regenpijp afkoppelen. De aannemer maakt hierover per adres een aparte afspraak. Ook een regenton of beplanting in plaats van bestrating in de tuin helpt om de straat klimaatbestendig te maken.

Projectleider: Ewout Dekker
Telefoon: 030 - 22 89 411
Email: e.dekker@debilt.nl

Aanwonenden van de Versteeglaan in Groenekan kunnen bij de projectleider een tekening van de nieuwe herinrichting opvragen via de mail.