Woningbouw Westbroekse Molenweg

Een projectontwikkelaar heeft bij de gemeente een plan ingediend om aan de Westbroekse Molenweg in Westbroek verschillende typen nieuwbouwwoningen te bouwen.

Door de woningen levensloopbestendig te bouwen, zijn deze aantrekkelijk voor oudere doorstromers. Het plan sluit goed aan bij de woningbouwbehoefte binnen de kern Westbroek.

Participatie

De gemeente, dorpsraad en projectontwikkelaar praten al lange tijd over mogelijke plannen voor deze locatie. Op 27 juni 2019 is een eerste concept van het huidige plan besproken met enkele inwoners en leden van de dorpsraad. Hun inbreng wordt waar mogelijk verwerkt in de verdere planvorming.

Een van de volgende stappen is het opstellen van een beeldkwaliteitsplan. Hierin staan de richtlijnen voor de gewenste kwaliteit van de te bouwen woningen en de omgeving. Dan gaat het bijvoorbeeld over de architectuur, de inrichting van de buitenruimte en over te behouden karakteristieken. Gemeente en projectontwikkelaars lichten het beeldkwaliteitsplan toe tijdens een inloopavond die in maart/april 2020 zal worden georganiseerd.

Planning

Scroll de tabel om meer te zien
Activiteit Start
Inloopavond beeldkwaliteitsplan Maart/april 2020
Besluitvorming college April 2020
Start bestemmingsplanprocedure Tweede kwartaal 2020
Verwachte start bouwrijp maken 2020
Verwachte oplevering woningen 2021

Interesse

Projectontwikkelaar Nieuw Vastgoed uit Capelle a/d IJssel zal de woningen bouwen. U kunt uw interesse voor een woning kenbaar maken door een bericht te sturen naar: secretariaat@nieuwvastgoed.nl.

Contact

Projectleider gemeente De Bilt: Henk de Ruiter
Telefoon: 030 - 228 94 11
E-mail: h.deruiter@debilt.nl

Naar het overzicht