Woningbouw Holsblokkenweg Westbroek

De gemeente De Bilt heeft samen met de vereniging ‘Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Westbroek’ 5 betaalbare koopwoningen aan de Holsblokkenweg gerealiseerd. De vereniging bestaat uit een groep jonge starters uit Westbroek. De woningen zijn in april 2021 opgeleverd.

De nieuwe huizen sluiten aan bij de opzet van de andere huizen in de omgeving. De woningen zijn op korte afstand van de Holsblokkenweg gebouwd en de nokrichting loopt parallel aan de straat. De detaillering van het plan blijft eenvoudig maar verzorgd, net als in de omgeving.

Aanvullend op de woningbouwontwikkeling voegt de gemeente langs het trapveld extra groen aan het gebied toe. Naast het trapveld ligt een watergang. Aan de zijde van de Schutmeesterweg is in april 2020 de eerste beplanting geplaatst.

Na de bouw van de woningen, heeft de gemeente de parkeerplaatsen en de definitieve verharding in de zomer van 2021 aangebracht. Zie voor de extra parkeerbehoefte de Rapportage parkeeronderzoek Westbroek (pdf, 9 MB) .

Er staan nog twee werkzaamheden op de planning; namelijk het aanbrengen van extra openbaar groen en de straatverlichting. Hoveniersbedrijf Oxalis uit De Bilt zal het extra openbaar groen verzorgen. Zij beginnen dinsdag 5 april (2022) met deze werkzaamheden. 

Er worden 12 laanbomen geplant langs de watergang en de langsparkeerplaatsen. Daarnaast komen er hagen rond de parkeerplaats en langs het trapveldje. Rondom de verplaatste Linde worden struiken gezet, en langs de sloot komen knotbomen.

Ook hebben wij de netbeheerder Stedin opdracht gegeven om zo snel als mogelijk de nieuwe straatverlichting aan te laten brengen.

Projectleider van de gemeente: Sjoerd Bazuin
Telefoon: 030 - 228 94 28
E-mail: s.bazuin@debilt.nl