Woningbouw Holsblokkenweg Westbroek

De gemeente De Bilt werkt samen met de vereniging ‘Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Westbroek’ aan de realisatie van 5 betaalbare koopwoningen aan de Holsblokkenweg. De vereniging bestaat uit een groep jonge starters uit Westbroek. Op 2 juli 2020 is de koopovereenkomst voor de bouwkavel tussen de gemeente en vereniging getekend.

De kaart laat de locatie zien van de 5 rijwoningen langs de Holsblokkenweg. Deze komen ten noorden van het voetbalveld te liggen. Naast Holsblokkenweg nr. 14 en tegenover de nummers 21, 23 en 25. De vereniging heeft zelf een bouwer geselecteerd. De aanvraag omgevingsvergunning is in week 30 ingediend.

Inloopbijeenkomst

Dinsdag 4 augustus 2020 was er een inloopbijeenkomst in het dorpshuis in Westbroek georganiseerd, om u te  informeren over de woningbouw en over de openbare ruimte. Men was positief over de plannen en er was voldoende tijd en gelegenheid om ieders vragen te beantwoorden.

Naar het overzicht