Resultaten enquête parkeren nieuwbouw Westbroek

In december 2021 is er een enquête uitgevoerd met betrekking tot het aantal nieuw gerealiseerde parkeerplaatsen bij de nieuwbouw aan de Holsblokkenweg. Met de komst van nieuwe woningen aan de Holsblokkenweg 16 t/m 24 zijn er namelijk 7 extra parkeerplekken gerealiseerd ten opzichte van de situatie voor de bouw. De meeste parkeerplekken liggen op twee parkeerpleintjes en er zijn 5 parkeerplekken langs het trapveld aangelegd.

De gemeente heeft opmerkingen ontvangen van inwoners dat er veel parkeerruimte beschikbaar is gekomen op dit deel van de Holsblokkenweg. Er zijn vragen gesteld of de parkeerplekken langs het trapveld niet beter een groene inrichting kunnen krijgen. Tegelijkertijd zien we dat er in de omgeving best een hoge parkeerdruk is.
We hebben daarvoor met een online enquête aan de buurt gevraagd hoe men aankijkt tegen de parkeercapaciteit in de buurt. Op basis van de uitkomsten bepalen wij of de 5 parkeerplaatsen aan het trapveldje (tegenover Holsblokkenweg 27 -31) worden verwijderd zodat dit groen kan worden ingericht, of dat we deze parkeerplekken handhaven.

Resultaten enquête parkeren nieuwbouw Westbroek

Van de 88 aangeschreven adressen hebben 35 bewoners gereageerd. Dit zijn de resultaten. 

1.    Ervaart u parkeeroverlast?

Ja, er zijn niet genoeg parkeerplaatsen en dus parkeren mensen buiten de vakken - 48.6%
Ja, ondanks dat er genoeg parkeerplaatsen zijn parkeren mensen buiten de vakken - 8.6%
Nee, er zijn voldoende parkeerplaatsen - 42.9%

2.    Denkt u dat handhaving zou helpen?

Ja, 40.0%
Nee, 60.0%

3.    Bent u bekend met de parkeerplaatsen aan de Holsblokkenweg bij nummer 16 t/m 31?

Ja, 97.1%
Nee, 2.9%

4.    Gebruikt U deze parkeerplaatsen aan de Holsblokkenweg zelf? Welk antwoord past het best bij uw situatie?

Ja vaak, deze parkeerplekken liggen op loopafstand, 29,4%
Ja soms, als het erg vol is in de buurt, 17,6%
Nee, nooit ik heb parkeerruimte op eigen terrein, 8,8 %
Nee meestal niet, ik kies vaak voor een plek dichter bij mijn woning, 41,1%
Nee, nog niet maar nu ik weet dat er ruimte is ben ik dat wel van plan, 0%
Nee, ik bezit geen auto, 0%

5.    Vindt u dat de 5 parkeerplekken langs het trapveldje op de Holsblokkenweg kunnen worden verwijderd en worden vervangen door groen?

Ja, want er blijft voldoende parkeerruimte over als deze parkeerplekken worden vervangen door groen, 23.5%
Nee, want er is behoefte aan deze extra parkeerplekken voor nu en in de toekomst, 76.5%

Conclusies

Uit deze enquête blijkt dat er een overgrote meerderheid wil dat de parkeerplekken gehandhaafd blijven. Dit betekent dat we de inrichting niet gaan aanpassen.