Woningbouw Kerkdijk Westbroek

Aan de westzijde van Westbroek is in de toekomst ruimte voor maximaal 21 woningen. Dit heeft de gemeente afgesproken met een projectontwikkelaar in een intentieovereenkomst. Hiermee krijgen Westbroekers de mogelijkheid om in het dorp te blijven wonen en kunnen zij bijdragen aan de vitaliteit van het dorp.

De locatie is opgenomen als een potentiële woningbouwlocatie in de toekomstvisie voor Westbroek, de provinciale structuurvisie en de gemeentelijke woonvisie.

Uitgangspunten

De plannen behelzen verschillende woningbouwtypen waaronder 2-onder-1-kap-woningen, enkele vrijstaande woningen vrije kavels en een blok van minimaal 5 goedkope koopwoningen dan wel middeldure huurwoningen.

Dit kan tijdens het ontwerpproces nog wijzigen. In totaal zullen er 19 tot 21 woningen worden gerealiseerd.

Participatie

Gemeente, projectontwikkelaar en dorpsraad hebben enkele keren om de tafel gezeten om de plannen te bespreken. Tijdens een inloopavond op 8 februari 2019 zijn twee scenario’s aan de uitgenodigde dorpsgenoten gepresenteerd. De aanwezigen konden hun voorkeur voor een scenario en bouwstijl uitspreken en hun wensen kenbaar maken. Hun inbreng wordt waar mogelijk meegenomen in het concept-beeldkwaliteitsplan, dat in april 2019 zal worden toegelicht.

Planning

Activiteit Periode
Concept beeldkwaliteitsplan Mei 2019
Definitief beeldkwaliteitsplan Mei - juni 2019
Besluitvorming college beeldkwaliteitsplan Juni - juli 2019
Start bestemmingsplanprocedure Juni - juli 2019
Verwachte start bouwrijp maken 2020
Verwachte oplevering woningen 2021

Interesse

De woningen worden gerealiseerd door projectontwikkelaar Van Wijnen. Als u interesse heeft kunt u een mail sturen naar .

Contact

Projectleider: Henk de Ruiter, gebiedsteam Groene Kernen

Telefoon:  030 - 228 94 11

E-mail:

Naar het overzicht