Woningbouw Westbroekse Molenweg

Een projectontwikkelaar heeft bij de gemeente een plan ingediend om aan de Westbroekse Molenweg in Westbroek verschillende typen nieuwbouwwoningen te bouwen.

Door de woningen levensloopbestendig te bouwen, zijn deze aantrekkelijk voor oudere doorstromers. Het plan sluit goed aan bij de woningbouwbehoefte binnen de kern Westbroek.

Naar het overzicht