Woningbouwopgave

De druk op de woningmarkt in onze regio is enorm. De wachttijd voor een sociale huurwoning is in de afgelopen jaren opgelopen tot meer dan 10 jaar. De gemiddelde huizenprijs neemt hand over hand toe. We willen zorgen dat wonen in De Bilt bereikbaar blijft voor alle inkomens dus ook lagere inkomens en gezinnen/mensen met modaal inkomen.

We zijn als De Bilt de meest vergrijsde gemeente in de regio. Niet alleen omdat er veel ouderen blijven wonen, maar ook omdat er relatief weinig of minder jongere mensen kunnen wonen, die voor een meer ‘gezonde’ opbouw van onze gemeentelijke bevolking kunnen zorgen. Iedereen kent wel in zijn of haar omgeving een woningzoekende. We hopen daar met het bouwen van nieuwe woningen wat aan te kunnen doen.